Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtyři roky fungování Městského informačního centra při Regionální knihovně v Karviné

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Čtyři roky fungování Městského informačního centra při Regionální knihovně v Karviné

0 comments

Letos oslavila Regionální knihovna v Karviné již čtvrté výročí otevření Městského informačního centra (dále jen MIC), které funguje při knihovně od září 1997.

Karvinské informační centrum se nachází přímo v centru města na Masarykově náměstí v objektu městské radnice. Toto umístění je výhodné nejen pro návštěvníky z jiných regionů naší země a ze zahraničí, ale také pro občany našeho města.
Hlavním úkolem MIC je podílet se na spoluvytváření funkční informační infrastruktury města a regionu a poskytovat servis veřejně přístupných informačních služeb všem návštěvníkům a občanům města. Jednou z nejdůležitějších součástí informačního servisu je snadný přístup ke všem potřebným informacím, a proto byl ve spolupráci s Městským úřadem v Karviné vybudován Městský informační systém (dále jen MIS), jehož správcem je právě Regionální knihovna, respektive MIC. Návštěvníci i občané města tak mohou získat informace z nejrůznějších oblastí - státní a obecní správa, město a region, památky města a regionu, podnikání, zdravotnictví, vzdělávání, cestovní ruch, kultura, sport, životní prostředí, vlakové a autobusové spojení - a to několika způsoby. Informace jim buď vyhledají zkušení pracovníci informačního centra při návštěvě MIC, nebo si mohou sami požadované informace najít v MIS na Internetu. Další možností je využít informační kiosky (infoboxy), které jsou umístěny přímo na ulicích ve frekventovaných částech města. V současné době spravuje Regionální knihovna v Karviné tři infoboxy a jejich nespornou výhodou je dostupnost informací 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Veškeré údaje obsažené v MIS jsou aktualizovány 3x ročně, přičemž na sběru dat se podílejí jak pracovníci MIC, tak i pracovníci všech poboček knihovny. Pak už je úkolem pracovníků MIC tyto údaje vložit do počítače a odeslat na specializované oddělení "Knihovnická a informační dálnice", jehož pracovníci umístí zpracovaná data do infoboxů na ulicích města. Pro tuto práci však není třeba jednotlivé infoboxy obcházet a data vkládat z CD-ROMů - za použití komunikačního software se vše provede přes Internet během několika minut.

V rámci rozšiřování a přizpůsobování nabídky služeb požadavkům návštěvníků informačního centra rozběhlo MIC v Karviné v letošním roce hned několik nových aktivit.
V prázdninových měsících nabídli pracovníci informačního centra svým návštěvníkům zcela novou službu, kterou je možnost bezplatné inzerce v MIS a úspěšně byla navázána spolupráce s Infocentrem Českých drah, které bylo letos zřízeno v budově nádraží Městským úřadem v Karviné a Českými drahami. Jedná se především o vzájemné poskytování informací a také propagačních a informačních materiálů. Infocentrum ČD funguje nepřetržitě 24 hodin denně a stejně jako na MIC mají i zde návštěvníci možnost využít on-line terminálů pro připojení na Internet a získat tak požadované informace o městě hned při vstupu do našeho města.

Jednou z nejdůležitějších oblastí poskytovaných informací na MIC je beze sporu cestovní ruch, který se stává jedním z nejperspektivnějších odvětví hospodářství. Proto Regionální knihovna zareagovala na výzvu Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska a Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" sdružených pod názvem EUROREGION Těšínské Slezsko (Śląsk Cieszyński) a zapojila se do projektu INTERTURISM - Společná česko-polská strategie rozvoje turismu v Moravskoslezských a Slezských Beskydech. Cílem projektu je zajištění vyváženého rozvoje Beskyd především v oblasti cestovního ruchu, přičemž stěžejním prvkem se stane již existující společný česko-polský příhraniční informační systém INFOREG 2000 a všechny ostatní česko-polské aktivity v oblasti cestovního ruchu, např. cyklotrasy Euroregionem Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski. Všechny tyto aktivity budou nabízeny a zpřístupněny atraktivní formou především prostřednictvím informačních center v Euroregionu.

Nabídku poskytovaných služeb najdete také na internetové adrese MIC a kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese micka@rkka.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOŠKOŘOVÁ, Magda. Čtyři roky fungování Městského informačního centra při Regionální knihovně v Karviné. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10814. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10814

automaticky generované reklamy
registration login password