Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library

0 comments
Anglicky
English title: 
C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library
English abstract: 
<p>C.E.E.O.L. is a specialized portal for Central and Eastern European publishers and their products, i.e. books and periodicals. Its main target groups are scholars, journalists, media newsrooms, research institutes, intellectuals, artists, cultural workers, and last but not least, emigrants from Central European countries spread all over the world. C.E.E.O.L. focuses on publications in the fields of literature, social sciences, politics and humanities, arts, and culture. A future expansion to economic and other information sources is envisioned. </p>

Čo hovorí producent databázy C.E.E.O.L., firma Questa Soft?

C.E.E.O.L. je výsledok 10-ročnej spolupráce frankfurtského Eastern/Western European Cultural Center „Palais Jalta“ (východo- a západoeurópske kultúrne a študijné centrum) a pri tomto kultúrnom centre vzniknutej spoločnosti QUESTA Soft, s. r. o. V roku 1998 začali spolu budovať technickú, logistickú a obsahovú bázu pre budúce C.E.E.O.L..

Zámerom C.E.E.O.L. je stať sa online knižnicou a obchodom s dokumentami. Obsah databázy napĺňajú mnohí vydavatelia a editori, hlavne zo stredoeurópskych krajín. Zapojili sa aj vydavatelia zo západu, ktorí sa zaoberajú východnou Európou, jej históriou, jazykmi a literatúrou, spolu s kultúrnymi, spoločenskými a politickými reáliami. C.E.E.O.L. si dáva za cieľ stať sa hlavným internetovým portálom o strednej a východnej Európe.

Obsah tvoria elektronické verzie publikácií (hlavne periodík) z rôznych polí kultúry a vedy. V druhom kroku sa začali dopĺňať elektronické reedície kníh.

Čo „hovorí“ samotná databáza, resp. internetový portál?

C.E.E.O.L. je plnotextová databáza poskytujúca prístup k zdigitalizovaným článkom v PDF formáte z 310 humanitných a spoločenskovedných časopisov a dokumentov prislúchajúcich k tematike strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Plánované je rozšírenie na oblasť ekonomiky.

Používateľ bez prístupových práv sa dostane do zoznamov periodík – k dispozícii je abecedný zoznam, tematický zoznam alebo zoznam periodík podľa krajiny pôvodu zahrnutých titulov. Portál poskytuje i voľne dostupné vzorky titulov – free samples. Budovaný je tiež zoznam autorov (voľne prístupný) s ich biografickými údajmi (pre oprávnených používateľov). Zaujímavým zdrojom informácií môže byť aj adresár Link. Je to obsiahly, ručne tvorený adresár odkazov na stredo- a východoeurópske webové stránky a zároveň západoeurópske webové pramene týkajúce sa problematiky strednej a východnej Európy. Každý odkaz obsahuje krátky komentár k obsahu príslušného webu. Do tohto adresára môže v spolupráci s tvorcami C.E.E.O.L. prispievať i široká verejnosť.

Vráťme sa však k periodikám. Vzhľadom na preklad názvov článkov, kľúčových slov a krátkych abstraktov v angličtine je vyhľadávanie v časti Search Meta-Data v anglickom jazyku. Druhý spôsob vyhľadávania je v plných textoch (Search Full-Text). Všetky dokumenty v C.E.E.O.L. sú totiž indexované pomocou Google ™ Scholar. Umožnené je tak prehľadávanie celého archívu v jazyku dokumentu. Ak využijete plnotextové vyhľadávanie, je výsledkom zoznam C.E.E.O.L. dokumentov v prostredí Google Scholar, v ktorých sa hľadaný výraz nachádza. Kliknutím na požadovaný link sa dostanete k zodpovedajúcemu dokumentu v databáze C.E.E.O.L..

C.E.E.O.L. poskytuje knižniciam resp. inštitúciám s prístupom do databázy i heslo na vstup do štatistík. Ponúkaný výstup je podľa „Number of articles viewed/downloaded“; „Number of article summaries viewed“; „Number of sessions of work“; „Number of distinct searches“; „Number of menu selections (used to browse data)“; „Top 100 requested journals for a year“; „Top 100 requested articles for a year“; „Top 100 requested journals for a month“; „Top 100 requested articles for a month“.

Fiktívna rešerš alebo suchý tréning

Pri listovaní vo vytvorených ponukových zoznamoch môžete postupovať napríklad takto:

Obr. 1: Vstupná obrazovka (voľný prístup)

Obr. 1: Vstupná obrazovka (voľný prístup)

Obr. 2: Navigačné menu a mesačná štatistika (voľný prístup)

Obr. 2: Navigačné menu a mesačná štatistika (voľný prístup)

Obr. 3: Listovanie v zozname periodík –zoznam podľa krajiny (voľný prístup)

Obr. 3: Listovanie v zozname periodík –zoznam podľa krajiny (voľný prístup)

Obr. 4: Náhľad titulu (voľný prístup)

Obr. 4: Náhľad titulu (voľný prístup)

Obr. 5: Náhľad obsahu konkrétneho čísla titulu (voľný prístup)

Obr. 5: Náhľad obsahu konkrétneho čísla titulu (voľný prístup)

Obr. 6: Náhľad obsahu konkrétneho čísla titulu s abstraktom vybraného článku (voľný prístup)

Obr. 6: Náhľad obsahu konkrétneho čísla titulu s abstraktom vybraného článku (voľný prístup)

Obr. 7: Konkrétny článok v PDF formáte po kliknutí na tlačidlo „view“ (licencovaný prístup)

Obr. 7: Konkrétny článok v PDF formáte po kliknutí na tlačidlo „view“ (licencovaný prístup)

Rešerš s vyhľadávaním v kľúčových slovách začína tu:

Obr. 8: Vyhľadávacie polia umožňujú zadať vyhľadávanie v článkoch alebo všetkých zdrojoch; vyhľadávanie podľa prvého mena autora, priezviska, kľúčového slova; zvoliť môžete jazyk, predmet a rok vydania; ale aj zoradenie výsledkov podľa aktuálnosti alebo relevancie

Obr. 8: Vyhľadávacie polia umožňujú zadať vyhľadávanie v článkoch alebo všetkých zdrojoch; vyhľadávanie podľa prvého mena autora, priezviska, kľúčového slova; zvoliť môžete jazyk, predmet a rok vydania; ale aj zoradenie výsledkov podľa aktuálnosti alebo relevancie

Obr. 9: Konkrétny článok v PDF formáte po kliknutí na tlačidlo „view“

Obr. 9: Konkrétny článok v PDF formáte po kliknutí na tlačidlo „view“

Rešerš s vyhľadávaním v plnom texte môže vyzerať nasledovne:

Obr. 10: Zadanie hesla v poli plnotextového vyhľadávania

Obr. 10: Zadanie hesla v poli plnotextového vyhľadávania

Obr. 11: Výsledky vyhľadávania zobrazené v prostredí Google Scholar

Obr. 11: Výsledky vyhľadávania zobrazené v prostredí Google Scholar

Obr. 12: Vstup do plného textu (tretí záznam v ponuke výsledkov)

Obr. 12: Vstup do plného textu (tretí záznam v ponuke výsledkov)

Záver

Databáza C.E.E.O.L. je v rámci Slovenska a Čiech v súčasnosti prístupná iba v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Licenčná zmluva povoľuje MVS v elektronickej forme.

Bližšie informácie o databáze, otázky o sprístupnení a možnostiach využívania vám zodpovie bratislavská i pražská pobočka Albertiny, Albertina icome Bratislava a Albertina icome Praha.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KINČÍKOVÁ, Katarína. C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 2 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-12725. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12725

automaticky generované reklamy