Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliobusy jezdí po Praze 60 let

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Bibliobusy jezdí po Praze 60 let

0 comments
Historie pojízdných knihoven, takzvaných bibliobusů, které jsou součástí sítě Městské knihovny v Praze, sahá do roku 1939. Tehdy do okrajových pražských čtvrtí vyrazil první bibliobus, aby zde přispíval k literární osvětě. Hned v následujícím roce jej však německá armáda zabavila pro potřeby polního lazaretu. Svou činnost pojízdná knihovna opět obnovila až na konci čtyřicátých let, aby nahradila služby zrušených poboček na pražských předměstích. Zlaté období bibliobusů nastalo v průběhu padesátých a šedesátých let. Knihovna získala tři vozidla, která působila nejen ve starších okrajových čtvrtích, ale také na nově budovaných sídlištích. Během následujících dvaceti let nastala krize pojízdných knihoven. Její příčinou byl zejména nedostatek finančních prostředků. Obrat k lepšímu nastal až na počátku devadesátých let. Vedle obnovy vozového parku byla také rozšířena oblast působení pojízdných knihoven o lokality, kde by vybudování stálé knihovny bylo neekonomické. Rozšíření výpůjčních hodin přineslo zvýšení ukazatelů výpůjční činnosti.

A jaká je situace dnes? MKP disponuje dvěma bibliobusy, které pravidelně (v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech) zajíždějí do 11 okrajových pražských čtvrtí jako jsou Dolní a Horní Měcholupy, Homolka, Jinonice, Michle a Kačerov. Každý bibliobus obsahuje fond více než 3000 svazků, který je pravidelně obměňován a doplňován. Je v něm zastoupena především beletrie a populárně naučná literatura. Mezi uživateli převažují děti, důchodci a ženy v domácnosti. Celkem 1277 čtenářů uskutečnilo za první pololetí letošního roku téměř 36 tisíc výpůjček, které mohou zahrnovat i tituly, které nejsou ve fondu pojízdných knihoven, ale byly objednány ze skladů Ústřední knihovny a jejích poboček.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Bibliobusy jezdí po Praze 60 let. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-10403. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10403

automaticky generované reklamy
registration login password