Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zvukové knihy v roce 2014

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zvukové knihy v roce 2014

0 comments
Anglicky
English title: 
Audio Libraries in 2014
English abstract: 
Annual workshop discussing the present situation in audio libraries took place in Třebíč, Czech Republic. Particular libraries were introduced and changes influencing the function of libraries were introduced. Since 2014, for example, there is a flat fee for audio downloads from the Digital Library. The expected influence of the new copyright law of the Czech Republic was also a topic for discussion.

Opět po roce se sešli pracovníci zvukových oddělení a oddělení práce se zdravotně postiženým čtenářem v Městské knihovně v Třebíči na semináři „Zvukové knihy v roce 2014“, který se konal 8. dubna 2014. Pro kolegyně a kolegy ze zvukových oddělení knihoven ČR byl připravený následující program:

  1. Knihovna a tiskárna Karla Emanuela Macana v Praze
  2. Bezbariérová knihovna – Mgr. Helena Hubatková Selucká, SKIP – informace o činnosti a programu Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, pozvánka na akce v roce 2014
  3. Zvuková oddělení knihoven – Knihovnu Židovské obce Brno představila Mgr. Jana Nejezchlebová
  4. Poradna pro všechny zúčastněné – dotazy k praktickým činnostem oddělení, odborné rady a nápady pro ostatní, katalogizace zvukových knih.
  5. Diskuse

Když v roce 1997 začala Městská knihovna v Třebíči půjčovat zvukové knihy, problematikou této nově vznikající služby knihoven se v té době nikdo nezabýval, a proto se třebíčská knihovna rozhodla zorganizovat v roce 1998 první seminář Zvukové knihovny – a jak dál… Upozornění na potřebu semináře tohoto typu poslala Mgr. Jana Nejezchlebová, která byla v letošním roce naším milým hostem.

Od letoška nové účtování za audioknihy

Jako každý rok i letos se ujal zahájení semináře ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze (KTN) p. Bohdan Roule. K nejdůležitějším patřila informace o změnách při platbě za nákup zvukových knih z Digitální knihovnyOd roku 2014 mají knihovny možnost nákupu zvukových knih paušální platbou. Podle počtu obyvatel v místě, kde knihovna působí, se vyměří výše paušálního poplatku a po jeho zaplacení může knihovna následující rok z Digitální knihovny stahovat libovolné množství titulů.

Výše poplatku se pohybuje v rozmezí  od 1.000,- Kč do 25.000,- Kč s tím, že nejvyšší poplatek platí pro obce nad 40.000 obyvatel. Tituly, které si knihovna v paušálním období stáhne, zůstávají v Digitálně knihovněpro přihlášenou knihovnu trvale ke stažení. A pokud by příjmy KTN z paušálních poplatků překročily částku 800.000,- Kč, cena by se snížila. S paušálním poplatkem bude počítat i Ministerstvo kultury v grantovém programu K21. Pro knihovny, které nakupují zvukové knihy na nosičích, se cena a postup nákupu nemění. Do doby konání semináře podepsalo nové smlouvy 15 knihoven z 56 obeslaných.

Letošního semináře se účastnily čtyři desítky zainteresovaných odborníků Letošního semináře se účastnily čtyři desítky zainteresovaných odborníků
Letošního semináře se účastnily čtyři desítky zainteresovaných odborníků

Další témata: novela autorského zákoníku i výročí časopisu ZORA

Další informace se týkaly budoucích změn ve smlouvách pro knihovny v souvislosti s přípravami nové verze autorského zákona, dále vybudování třetího nahrávacího studia – pak by se měl zvednout náklad nahraných zvukových knih přes 200 titulů ročně.

S tím souvisela zpráva z ediční komise od vedoucí knihovny p. Dagmar Turkové o výběru titulů a složení ediční komise. Opět musím připomenout, že na výběru titulů k načtení se mohou podílet všechny knihovny, komise pak určí, které z nich se v příslušném roce dostanou do nahrávacích studií. Většina z původních analogových nahrávek je již digitalizována, kvalita zbývajících je taková, že se pravděpodobně již ani obnovovat nebudou (těchto titulů je však minimum). Digitální knihovna v současnosti obsahuje přes 40.000 titulů zvukových knih.

Milou a vítanou posilou semináře se stala Mgr. Helena Hubatková Selucká, vedoucí Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP, která již třetím rokem pravidelně přispívá do programu. Letos se její prezentace týkala Inkluze a integrace čtenářů. Prezentace je k dispozici na stránkách Městské knihovny v Třebíči v Archivu akcí knihovny anebo na stránkách Bezbariérové knihovny: www.bezbarierovaknihovna.cz

Váženým hostem byl PhDr. Jiří Reichel, šéfredaktor časopisu ZORA, který ve svém příspěvku připomenul osobu Karla Emanuela Macana, dále vznik Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a rovněž uvedeného periodika, které v příštím roce oslaví 100. výročí založení.

Jako poslední vystoupila se svým příspěvkem již v úvodu zmíněná Mgr. Jana Nejezchlebová, která přítomné seznámila s činnosti Knihovny Židovské obce Brno , kde by chtěli doplnit svůj fond o zvukové knihy – i proto pí. Nejezchlebová navštívila tento seminář, aby získala rady a zkušenosti. Na oplátku poskytla konzultaci kolegům z KTN při výběru titulů s židovskou tematikou.

Tím se rozběhla výměna vzájemných informací a zkušeností mezi ostatními účastníky semináře, kteří přijeli z celé České republiky. I letos navíc zavítali kolegové z Mestské knižnice v Bratislavě a ze Slovenského rozhlasu. Chtěla bych touto cestou ještě jednou všem poděkovat za návštěvu a těším se v příštím roce opět na shledanou.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NĚMCOVÁ, Jitka. Zvukové knihy v roce 2014. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 5 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-14232. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14232

automaticky generované reklamy