Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze 13. ročníku akvizičního semináře

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva ze 13. ročníku akvizičního semináře

0 comments
Autoři: 

Dne 11. června 2002 se možná již naposledy sjeli do Kladna akvizitéři z celé republiky. Příští rok se totiž místo konání patrně změní ve prospěch Krajské vědecké knihovny v Liberci, která začala organizovat trhy dětské literatury. Akvizitéři by tak mohli spojit návštěvu trhu i s akvizičním seminářem.

Letos jich přijelo do Kladna 57, protože hlavní téma „Akvizice regionální literatury" bylo možná méně zajímavé pro vysokoškolské knihovny. Navíc se o akci nedozvěděly všechny muzejní knihovny, protože mnohé nejsou členy diskusní konference Knihovna nebo nesledují web s knihovnickými akcemi, což je velká škoda. Mezi účastníky tak byly zastoupeny tentokrát především krajské a městské knihovny.

Již 13. akviziční seminář organizovaný Středočeskou vědeckou knihovnou a Severočeskou vědeckou knihovnou z pověření Sdružení knihoven ČR zahájila tradičně dr. J. Bínová-Kádnerová a slovo pak předala moderátorovi ing. A. Brožkovi. Ten hovořil neobvykle krátce a opět vrátil slovo dr. Bínové, aby pohovořila o akvizici regionálních dokumentů z hlediska legislativy a typů dokumentů. Kladenská ředitelka připomněla, že 15. května 2003 byla vydána vyhláška MK č. 156/2003 Sb., že v knihovnách existují směrnice o koncepci doplňování knihovního fondu i že shromažďování regionálních dokumentů je často zmiňováno v knihovních řádech a zřizovacích listinách. V rámci typologie dokumentů citovala dva výklady – výklad A. Stöcklové obsažený na CD-ROM vydaném ÚISK v loňském roce a výklad podle publikace Záznam pro souborný katalog UNIMARC (Praha 1998).

Následující dvě přednášky se zabývaly doplňováním regionálních dokumentů ve Studijní vědecké knihovně Plzeňského kraje (hovořila mgr. A. Andrlová) a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (PhDr. O. Pitašová). Plzeňští knihovníci hodnotí fond regionálních dokumentů formou konspektu, hradeckým se osvědčilo vkládání kopií zákonů a vyhlášek do dopisů, když urgují dodání regionálního povinného výtisku.

PhDr. E. Wroblewska ze Středočeské vědecké knihovny pak přítomné seznámila se soubornou databází regionálních dokumentů REDO, která byla nedávno zpřístupněna na internetu v rámci řešení grantu a propojena s ostatními databázemi v rámci systému Advanced Rapid Library.

Před přestávkou vystoupil ještě J. Padevět z pražského knihkupectví Academia, které je pověstné bohatou nabídkou regionální literatury. Na hypotetickém příkladu čtyř druhů nakladatelství vysvětlil, jaká úskalí shánění regionální literatury musí knihkupec překonávat.

Po přestávce, během níž si mohli přítomní prohlédnout a objednat knihu "Berní rula - Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly 1654 doplněný o soupis poddaných 1651" nabízenou pracovníky distribuce Kosmas, se mohli účastníci podívat na ukázku toho, jak mnohé budované databáze knih příliš nepomáhají při zjišťování nově vyšlé regionální literatury. Potíž spočívá v tom, že místo vydání bývá jen málokdy vyhledávacím polem. Ing. A. Brožek to ukázal na příkladu práce s Jednotnou informační bránou, kdy nebyly nalezeny v katalogu SVK v Ústí n. Labem knihy vydané v Chlumci, i když je knihovna vlastní. Z jednotlivých databází (hovořil i o bázi Knižních novinek SČKN a TAMTAM) nejvíce ocenil bázi NAK, která je pravidelně aktualizována a konečně zobrazuje i pole s adresou stránek nakladatelství, jež mohou být rovněž významným zdrojem informací.

V dalších vystoupeních zazněly zkušenosti dvou městských knihoven se získáváním regionální literatury. Mgr. Z. Prahlová z Městské knihovny v Praze potěšila sdělením, že údaje o fondu pragensií včetně výstřižků a rešerší se postupně ukládají do databáze. Mgr. N. Čížková z příbramské knihovny se poněkud vzdálila od tématu a zabývala se podrobněji spíše digitalizací knih a periodik než vlastní akviziční činností.

V programu se nezapomnělo ani na muzejní knihovny, takže se s přítomnými podělily o zkušenosti s akvizicí regionálních dokumentů Mgr. H. Kopáčová z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a PhDr. J. Michlová z Regionálního muzea v Teplicích.

Opět zbylo málo času na krátká sdělení a diskusi. Účastníci akvizičního semináře si tak mohli vyposlechnout jen informaci o projektu Rozmanitost do knihoven organizovaném Multikulturním centrem a nabídku obchodní a propagační agentury OPA. Ta sice dosud regionální literaturu nedodává, ale nebrání se tomu, a pokud ji osloví regionální nakladatel, svou nabídku knihovnám rozšíří i o tento druh.

Na závěr vyzvali pořadatelé účastníky, aby zapřemýšleli a poskytli tipy na téma příštího semináře.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. Zpráva ze 13. ročníku akvizičního semináře. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11375. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11375

automaticky generované reklamy