Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu

0 comments
Anglicky
English title: 
Conference Bobcatsss 2016 in Lyon
English abstract: 
The 24th edition of student conference Bobcatsss took place at the end of January in Lyon, France. Jointly organized by Enssib, the Paris Descartes University and the University of Knoxville, Tennessee, this three day symposium focused on the role of libraries in democratic cultures, intellectual freedom and censorship. Open access, open data and protecting privacy was another topic of the event.

Ve dnech 27. – 29. ledna 2016 se ve francouzském městě Lyon konal 24. ročník studentské knihovnické konference Bobcatsss. Setkání pod záštitou asociace EUCLID (European Association for Library & Information Education and Research) bylo zaměřeno na aplikaci demokratických principů v knihovnách a informační vědě. Hlavními tématy byla role knihoven v demokratické společnosti, intelektuální svoboda a censura, Open Access a Open Data a ochrana soukromí. Pořadatelský tým se skládal ze studentů a vyučujících tří univerzit: ENSSIB (The École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) z Lyonu, Université Paris Descartes a the University of Tennessee.

Den první

Konference byla zahájena uvítací ceremonií, na které byly přivítáni účastníci z různých částí světa. Mimo zástupců evropských zemí se konference účastnili například také studenti z Filipín, Ománu, Jihoafrické republiky, Kanady nebo Senegalu. Ujasněny byly základní informace o průběhu konference. Pro pobavení zahrálo tradiční lyonské loutkové divadlo Zonzon, o silný kulturní zážitek se postaral smyčcový kvartet. K publiku promluvil ředitel lyonské městské knihovny Gilles Eboli a ředitel pořadatelské univerzity ENSSIB Yves Alix. O cenzuře a ochraně soukromí v dnešní době přednesla příspěvek Päivikki Karhula z univerzity v Tampere.

Odpoledne se účastníci rozdělili do osmi skupin na exkurze do vybraných knihoven. Největší zájem byl o exkurzi do Městské knihovny. Jedná se o největší knihovnu ve Francii – její budova se skládá ze sedmi podlaží přístupných pro veřejnost a sedmnáctipatrové administrativní části. Mimo hlavní budovy je v Lyonu 14 dalších poboček. Při vstupu do knihovny musí každý návštěvník nechat nahlédnout do své tašky, toto opatření bylo zavedeno po teroristických útocích v Paříži. Mimo klasický knižní fond jsou v knihovně také pohodlné sedačky se zařízeními pro přehrávání hudby nebo tablety s připojenými sluchátky, rozsáhlý je fond audiovizuálních médií a hudby. V artotéce jsou k zapůjčení originální výtvarná díla a fotografie. V některých zónách je povolena hlasitější komunikace, jsou zde barevné stolky s židlemi a automaty s občerstvením. V sálech s volným výběrem se dodržuje tichý režim a pracovní místa pro studium byla během naší návštěvy téměř plně obsazena. Mimo běžné služby knihovny byl účastníkům exkurze představen také velmi bohatý historický fond, který knihovna spravuje a popularizuje například formou procházek po místech spojených se vznikem vzácných publikací.

Hlavní vchod Městské knihovny v Lyonu Prohlídka historického fondu Místnost pro rodiny s dětmi do tří let
Zleva: hlavní vchod Městské knihovny v Lyonu, prohlídka historického fondu a místnost pro rodiny s dětmi do tří let

Když byla skupině v rámci exkurze předvedena kniha z 5. století, která byla napsána a vždy uchovávána v Lyonu, neskrývali mnozí účastníci emoce. Dále byly prezentovány stránky Le Guichet du Savoir (http://www.guichetdusavoir.org), což je obdoba služby Ptejte se knihovny. Inspirativní bylo také představení centra Le Point G, které bylo založeno v rámci knihovny v roce 2006 a nabízí zdroje k tématu genderu a sexuality, tedy feministická, queer, lesbická, gay, bisexuální, transexuální a intersexuální témata.

Po skončení exkurzí byla účastníkům konference nabídnuta ještě návštěva umělecké vernisáže v prostorách univerzity či společné posezení v některém z místních zábavných podniků.

Den druhý

Čtvrtek byl den s nejintenzivnějším programem. Odbornou část zahájil proslovem na téma “Intelektuální svoboda, knihovny a demokracie” Paul Sturges, který působí jako profesor ve Velké Británii a Jihoafrické republice. Poté si již účastníci mohli vybírat ze zajímavých přednášek, prezentací posterů či workshopů. Souběžně probíhalo čtyři až pět různých akcí, které představovali příspěvky z celého světa. Mnohdy se jednalo o velmi kontroverzní témata spojená například s pornografií, utlačovanými komunitami či protiteroristickými opatřeními. Ve čtvrtek dopoledne se konala také výroční schůze asociace EUCLID, ta se však většiny účastníků z řad studentů netýkala. Během odpoledních bloků představily své postery také účastníci z České republiky: Masarykovu univerzitu v Brně reprezentovali Pavla Minaříková a Roman Novotný, kteří představili výsledky projektu LibDesign. Dvoučlenný tým z Karlovy univerzity v Praze (Kateřina Nekolová, Petra Černohlávková) se věnoval tématu užívání českých knihoven imigranty.

Přestože odborný program trval celý den, účastníci se nezdáli znuděni či unaveni. Každý si mohl sestavit vlastní harmonogram v průběhu dne z frontálních a interaktivních forem, z krátkých i delších příspěvků. Ve večerních hodinách byli všichni účastníci konference pozváni na neformální večírek s občerstvením v klubu Transbordeur. Nejprve zahrála místní swingová kapela a poté DJ. A na parketu nebyly zastoupeny jen mladší věkové kategorie, ale stud odhodili i starší knihovníci a informační vědci.

Den třetí

Závěrečný den byl zahájen proslovem francouzského sociologa Denise Merklena na téma “Role knihoven v demokratických kulturách”. Poté následoval opět ve čtyřech až pěti liniích odborný program, přerušovaný přestávkami na občerstvení a navázání kontaktů.

Závěrečná ceremonie se konala v pátek odpoledne ve velkém sále. Při této příležitosti byly vyhlášeny nejlepší příspěvky v jednotlivých kategoriích. Nejlepší paper byl dle poroty představen samotnou koordinátorkou konference a vyučující na místní univerzitě: Raphaëlle Bats nazvala svůj příspěvek “Po Charlie Hebdo: francouzské knihovny mezi svobodou projevu a neutralitou kulturních institucí”. Kategorii posterů byl oceněn výsledek výzkumu Jessicy Colbert ze Spojených států, který představoval nesrovnalosti mezi současnou používanou terminologií v oblastí LGBT a záznamy v katalogu. V kategorii workshopů byla oceněna dílna studentek z Litvy z názvem “Hraní rolí v knihovně: propagace čtení u dětí”. Organizátorky tohoto workshopu mimo jiné nenásilně přiměli účastníky, aby předváděli zvířátka v lese, poskakovali a vydávali různé zvuky. Dále byl vyjádřen velký dík všem pořadatelům a proběhlo symbolické předání vlajky Bobcatsss týmu pořadatelů příštího ročníku. Ten se bude konat v lednu 2017 ve finském Tampere. Velmi zábavné bylo promítnuté propagační video natočené organizátory příštího ročníku.

Exkurze do dokumentačního centra nového muzea
Jedna z exkurzí vedla do dokumentačního centra nového muzea

Shrnutí

Letošní konference Bobcatsss v Lyonu měla výbornou atmosféru, byla organizačně velmi dobře zvládnutá a především přinášela na světlo velmi podstatná témata, která souvisí s celospolečenskou situací a v nichž mohou hrát knihovny a informační instituce významnou roli. Pobyt v Lyonu byl zpříjemněn jarním počasím a příjemnou rozlohou města - přesuny bylo možné pohodlně podniknout pěšky či na kole. Organizace konference probíhala bez problémů, během programu bylo myšleno na zajištění potřeb a pohodlí účastníků a potěšily i nápadité detaily: pozvánka na společné focení s třemi neznámými, workshop origami či odborná rychloseznamka v přestávkách. Anebo třeba předpověď počasí a přehled základních francouzských frází v uvítacím balíčku.

Témata se velmi dobře doplňovala a z mnohých účastníků čišela energie, nadšení a osobní nasazení, se kterým se výzkumnému problému věnují. Příspěvky byly velmi inspirativní a ve většině případů byl jasný praktický přínos dané akademické činnosti. Do popředí se zde dostalo propojení knihoven s politikou a se společenskou situací, což je téma, které má velký potenciál a představuje pro knihovnictví velkou výzvu.

Poznámka: Tento výstup vznikl v rámci projektu »Služby pro imigranty ve veřejných knihovnách ČR« č. 278615 řešeného v letech 2015-2016 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Grantové agentury UK.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČERNOHLÁVKOVÁ, Petra a NEKOLOVÁ, Kateřina. Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 3 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-17710. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17710

automaticky generované reklamy