Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

0 comments

Exkurzi do Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (ÚVI 1. LF a VFN) uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Českou informační společností, o.s., a to 25. února 2010.

ÚVI 1. LF UK a VFN se nachází v prostředí historických budov areálu nemocnic a vědeckých ústavů na Novém Městě v nově zrekonstruované budově, která původně sloužila Ústavu patologie. Historická budova z první poloviny 19. století si zachovává svůj půvab sítí chodeb a prostor s klenutými stropy a zároveň moderním vybavením splňuje podmínky pro vědecko-informační pracoviště současnosti.

Na exkurzi jsme se sešli před vchodem ústavu v 15 hodin a rozdělili se do dvou menších skupin. Naší skupiny se ujala a celým ústavem s knihovnou nás provázela vedoucí ÚVI PhDr. Hana Skálová, druhé skupině se věnovala vedoucí knihovny ÚVI Mgr. Jitka Krajíčková.

Knihovna včetně poboček disponuje cca 350 000 knihovními jednotkami – pozoruhodný je počet multiplikátů, který mnohdy dosahuje 60 či 70 kusů. V knihovně studenti nemají k dispozici rozsáhlý volně přístupný fond, ale věnuje se jim pět zaměstnanců včetně brigádníků. Zahraniční studenti mají stejné podmínky výpůjček knihovních fondů jako studenti domácí. Velmi příznivá je i pokuta 2 Kč za den zpoždění při vracení výpůjček. Grantové výpůjčky pro vědecké pracovníky ÚVI jsou na dobu jednoho až pěti let a podléhají meziknihovní výpůjční službě.

Kromě tištěných zdrojů jsou v knihovně přístupné elektronické zdroje produkované řadou vydavatelství, např. American Chemical Society (ACS), Blackwell Publishing, Elsevier ad.

Účastníky exkurze zaujala mj. počítačová učebna, ve které je k dispozici 25 počítačů a interaktivní tabule a jsou v ní kromě jiného pořádány kurzy informatiky pro studenty. Ty jim pomáhají při orientaci v knihovně a vyhledávání informací.

Pro prezenční studium je určena studovna – při vstupu do ní čtenáři procházejí turnikety. Dalším prostorem, který je na rozdíl od studovny zatím v českých knihovnách stále spíše výjimkou, je denní místnost pro odpočinek a zároveň pro pořádání výstav. V suterénu budovy jsou umístěny sklady časopisů v moderních regálech s kolejnicovým systémem, který šetří prostor a zároveň umožňuje přehledné vyhledávání.

Celý Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN je velmi přívětivý a působí svým geniem loci historické budovy a zároveň úsilím co nejvíce pomoci uživatelům a usnadnit jim získání všech informací, které potřebují ke své práci nebo studiu.

Účastníci exkurze s vedoucí knihovny J. Krajíčkovou

Účastníci exkurze s vedoucí knihovny J. Krajíčkovou

Účastníci exkurze s vedoucí knihovny J. Krajíčkovou

Vedoucí ÚVI H. Skálová při výkladu

Vedoucí ÚVI H. Skálová při výkladu

U výpůjčního pultu

U výpůjčního pultu

Pohled do přednáškového sálu

Pohled do přednáškového sálu

Pohled do počítačové studovny

Pohled do počítačové studovny

Pohled do studovny knihovny

Pohled do studovny knihovny

ÚVI má ve svých fondech i několik starých tisků

ÚVI má ve svých fondech i několik starých tisků

Nahlédnutí do služebních prostor – kanceláře pracovníků ÚVI

Nahlédnutí do služebních prostor – kanceláře pracovníků ÚVI

Jeden z obrazů umístěných ve služebních prostorách (není však známo, koho představuje – pokud by některý z čtenářů Ikara portrétovaného rozpoznal, nechť neváhá a totožnost neznámého nám prozradí formou zprávy na redakční adresu:   <span id='; // --> )" src="https://ikaros.cz/images/201004/molikova10.jpg" width="389"/>

Jeden z obrazů umístěných ve služebních prostorách (není však známo, koho představuje – pokud by některý z čtenářů Ikara portrétovaného rozpoznal, nechť neváhá a totožnost neznámého nám prozradí formou zprávy na redakční adresu: redakce@ikaros.cz)

Výhled z budovy za slunného dne

Výhled z budovy za slunného dne

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOLÍKOVÁ, Barbora. Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13403. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13403

automaticky generované reklamy