Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová)

0 comments
Autoři: 

Medicína důkazů - EBM (Evidence Based Medicine) - je proces systematického hledání, hodnocení a využívání současných výsledků vědeckého výzkumu a využívání získaných poznatků v rozhodování lékaře. Jako informační zdroje pro EBM slouží přehledové články, klinické kontrolované randomizované studie, klinické studie bez kontrol a randomizace, případové studie. EBM se skládá ze čtyř fází: 1) formulace klinického problémy (tzv. klinický scénář - provádí lékař), 2) účinné a efektivní vyhledání inf. zdrojů (připojuje se knihovník), 3) kritické zhodnocení nalezených důkazů (spolupráce knihovníka) a 4) rozhodování o postupu léčby – využití důkazů (provádí lékař). Druhý krok spočívá v mapování a akvizici zdrojů EBM, volbě rešeršní strategie, přípravě přehledu výsledků vyhledávání, vyhodnocení nalezených zdrojů EBM podle kvality (je součástí 3. fáze) a dodání plných textů dokumentů. Knihovník může spolupracovat i ve 4. fázi, kdy může pomoci hledat nejefektivnější způsoby léčby v databázích. Základními zdroji pro EBM jsou: Clinical Evidence (půlročně aktualizovaný tištěný i elektronický zdroj), časopisy Evidence-Based Medicine, ACP Journal Club (www.acpjc.org), databáze UpToDate (www.uptodate.com), databáze The Cochrane Library, databáze EBMR OVID (www.ovid.com) integrující řadu dílčích databází (EBMR OVID je dostupná i v ČR), dále lze využít řadu webových stránek a portálů.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-11327. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11327

automaticky generované reklamy
registration login password