Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zavádění bibliometrických údajů v osobních dokladech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zavádění bibliometrických údajů v osobních dokladech

0 comments
Autoři: 

Na konci listopadu proběhla na půdě Ministerstva vnitra dlouho očekávaná tisková konference na téma zavádění a užívání biometrických údajů v cestovních pasech a občanských průkazech. Aktivity v tomto směru probíhají přibližně od roku 2005, ale vlastní realizace je zatím spíše symbolická - biometrické pasy jsou potřeba v podstatě jen při cestě do USA a biometrické občanské průkazy by se měly objevit až po Novém roce. V roce 2010 byla ale ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR vytvořena nová pracovní skupina, která původní návrh podstatně rozšířila. Od června 2012 se tak začnou vydávat občanské průkazy a cestovní pasy nově vybavené také bibliometrickými údaji.

"Implementace biometrických údajů, jako jsou otisky prstů či digitální snímky tváře, je velmi důležitá především pro bezpečnost. Ovšem začlenění bibliometrických údajů je důležité bez nadsázky pro všechny" vysvětlil na tiskové konferenci Zlatoslav Houšek, vedoucí pracovní skupiny. "Dnes je už víceméně jedno, jak člověk vypadá nebo kde bydlí, ale co může o vzdělání či charakteru člověka vypovědět více, než počet publikovaných článků a jejich impakt faktor?"

Bibliometrické údaje jsou mimořádně přínosné dokonce i v již zmiňované oblasti bezpečnosti. Jak ukazují policejní statistiky i příklady z praxe, zfalšovat osobní doklad není nic těžkého a 100% záruka pravosti není ani v případě "bio-pasů" (viz například nedávná kauza ve Francii). V případě bibliometrických údajů je ale situace odlišná, protože vyškolený pracovník si může předkládanou bibliografii snadno ověřit například verifikací přes Web od Science a žádostí o předložení abstraktů vybraných článků. Jinými slovy, není těžké oholit si vousy a vydávat se za Johna Smithe z Kalifornie, ale prokázat perfektní orientaci v konkrétním vědním oboru a znát citace všech svých článků, to je úkol, kde uspěje jen a pouze skutečný autor.

Nové pasy s bibliometrickými údaji budou označené speciální biblio-ikonou

Nové pasy s bibliometrickými údaji budou označené speciální biblio-ikonou

Otázkou nicméně zůstává, jak se zavedení bibliometrických údajů dotkne běžných občanů mimo akademickou sféru - tedy lidí, kteří dosud žádné odborné články nepublikovali. Pan Houšek v tom ale nevidí problém: "V informační společnosti platí známé pravidlo "Publish or perish", a je tedy jasné, že osob bez publikační činnosti bude minimum. Pro tyto případy máme nicméně připravené speciální PFD průkazy (neboli Passports for Dummies), které budou zabezpečené jen klasickou biometrikou a umožní jim bezproblémové cestování do zemí třetího světa."

Jak již zaznělo v úvodu, nové průkazy s bibliometrických údaji by se měly objevit od června 2012. Do konce roku 2015 pak bude probíhat povinná výměna stávajících dokladů. V souvislosti s touto změnou (a v souladu s novou směrnicí EU) vznikne v průběhu příštího roku Úřad na ochranu bibliometrických údajů, který tak rozšíří (a postupem času pravděpodobně i převezme) agendu Úřadu na ochranu osobních údajů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Zavádění bibliometrických údajů v osobních dokladech. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 13 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-13802. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13802

automaticky generované reklamy