Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zasedání subkomise pro technologii programu UNESCO paměť světa

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zasedání subkomise pro technologii programu UNESCO paměť světa

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 17. - 19. ledna 1999 zasedala v Madridu Subkomise pro technologii programu UNESCO Paměť světa. Jednání se soustředilo na revizi existujících technických doporučení (Technical Recommendations), které se týkají převážně pořizování digitálních dat převodem částí vzácných originálních dokumentů, ať klasických rukopisných nebo tištěných, zvukových a obrazových. Stávající doporučení vznikla již před více než třemi lety. S rozvojem digitalizačních technologií a zejména i po posledním zasedání Mezinárodního poradního výboru programu v r. 1997 v Taškentu vznikla potřeba jejich revize. Jde zejména o to, že doporučení se dosud více týkala určitých středních hodnot kladených na uživatelské kopie. Se vznikem Světového registru Paměti světa se zdá, že bude třeba rozlišit mezi velmi vysokou kvalitou dat pro archivaci a vysokou kvalitou dat pro zpřístupnění, přičemž komprese dat (případně ztrátová komprese) jsou pro archivaci kopií výjimečných pokladů lidstva vyloučeny. Nová technická doporučení vzniknou i za našeho přispění během první poloviny tohoto roku.

Zde je třeba připomenout, že jde o archivní kvalitu vzhledem k originálu, neboť jakákoli digitální data na jakékoli kvalitativní úrovni mohou být předmětem archivního uchovávání. V současné době většina digitalizačních programů vyrábí zejména v oblasti digitalizace obrazu data pro zpřístupnění originálů prostřednictvím digitální technologie. Nová technická doporučení budou publikována a budou se týkat obou kvalitových datových hladin.

Dalším důležitým bodem bylo projednání návrhu Národní knihovny ČR a Albertiny icome Praha na datový standard týkající se strukturace složených digitálních dokumentů vznikajících v rámci programu Paměť světa. Datový standard na bázi SGML nazvaný DOBM, který je rozšířením HTML o možnost popisu obsahů digitálních objektů, byl přijat. Současně byla vysoce oceněna naše nejnovější publikace na CD-ROM Digitization of Rare Library Materials: storage and access to data (Prague, National Library and Albertina icome Praha, 1999), která právě vyšla.

Závěrem se subkomise dohodla na dalším postupu prací především v oblasti klasické ochrany fondů v příštích letech.

Zkrácené webovské vydání uvedeného CD-ROM bude zpřístupněno jak na serveru UNESCO, tak i na serveru v Národní knihovně ČR. Prozatím je možno s ním pracovat na URL http://www.nkp.cz/start/knihcin/digit/www/enter.htm. Po opravě a upgrade serveru digitalizace jej od počátku února najdete na URL http://digit.nkp.cz/rare99/enter.htm, kdy začnou plnohodnotně fungovat i všechny odkazy ze zmíněného webovského vydání. CD-ROM obsahuje proti webovskému vydání bohatší ukázky a obrazová data ve vyšších kvalitových hladinách, i když ani zkrácené vydání neubírá uživateli žádné funkce. Obsahuje i možnost instalace speciálních softwarových produktů.

Netřeba podotýkat, že jde o významný úspěch, neboť jsme byli s to vyvinout a prosadit mezinárodní standard (pro oblast programu UNESCO Paměť světa) v oblasti strukturace digitálních dokumentů. Standard je velmi flexibilní a dovoluje do sebe namapovat jakoukoli obsahově orientovanou vnější popisnou normu nebo zavedenou praxi, ať jde o katalogizační pravidla, pravidla popisu iluminací, popis vlastností textu na jednotlivých stranách nebo popis vlastností hudebního díla například na úrovni jednotlivých hudebních vět atp. Dokumentová struktura vykazuje velkou nezávislost na konkrétních hardwarových a softwarových platformách, díky své velké flexibilitě dokáže velmi dobře posloužit nejen jako archivní činitel, ale též jako publikační nebo studijní nástroj.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KNOLL, Adolf. Zasedání subkomise pro technologii programu UNESCO paměť světa. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2022-12-10]. urn:nbn:cz:ik-12364. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12364

automaticky generované reklamy
registration login password