Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zahájení konference (Richard Hindls)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Zahájení konference (Richard Hindls)

0 comments
Autoři: 

Richard Hindls

Konferenci Inforum 2010 slavnostně za doprovodných zvuků hudby zahájil Vladimír Karen. Přivítal účastníky konference a předal slovo Richardu Hindlsovi, rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. Upozornil, že konference se na půdě této školy koná již podvanácté.

Ve svém projevu porovnal způsob práce s informacemi (zejména při studiu) dříve a dnes - v této oblasti dochází k významným změnám. Zmínil také, že dnešní svět je postaven na sděleních.

V závěru popřál účastníkům konference úspěšné jednání.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zahájení konference (Richard Hindls). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13427. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13427

automaticky generované reklamy