Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z poloviny využitá šance

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Z poloviny využitá šance

0 comments

Tkačíková, Daniela. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha : ČVUT, 1997. 76 s.

Na rozdíl od bibliografických databází představuje vyhledávání v nekonečném kyberprostoru činnost, při níž často přicházíme o nervy a čas, a to vždy při nejistém výsledku. V tomto směru lze publikaci Daniely Tkačíkové (Daniela.Tkacikova@vsb.cz), která se instalací ukazatelů na informační dálnici věnuje delší dobu (dříve též v internetovské příloze časopisu Infocus), považovat za přínosnou. Předkládá nejširšímu okruhu uživatelů přehled vyhledávacích služeb (včetně specializovaných zdrojů jako jsou elektronická knihkupectví a novinové stánky), rešeršní strategie a v neposlední upozorňuje na nezbytné kritické hodnocení kvality nalezených odkazů.

Stěží lze však pochopit, proč v kapitole o předmětových katalozích autorka opominula ty, které registrují stránky s doménou .cz (Seznam, Atlas a U zdroje) a které slouží jako dobré východisko při tematickém vyhledávání, a to nejen v českém prostředí Internetu. Přestože tato práce má deskriptivní charakter, nenajdeme v ní - kromě zmínky, že existují - způsob, jak používat příkazy a operátory při vyhledávání, což by v případě služeb typu "search engines" bylo zvláště vítanou pomůckou. Přesto lze tuto brožuru doporučit jak surfařům-začátečníkům, tak i těm, kteří se na oplachtěném prkně cítí jistěji.

Publikace je v ceně 45 Kč k dostání v prodejně technické literatury v Bilé ulici v Praze - Dejvicích (areál ČVUT, směrem ke stavební fakultě).

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
VOJTÁŠEK, Filip. Z poloviny využitá šance. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 1 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-10006. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10006

automaticky generované reklamy
registration login password