Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Workshop k soutěží e-Inclusion Awards

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Workshop k soutěží e-Inclusion Awards

0 comments

11. srpna 2008 se uskutečnil workshop k soutěži e-Inclusion Awards, který uspořádalo Ministerstvo vnitra ČR. Akce se uskutečnila v budově ministerstva na nám. Hrdinů v Praze.

České projekty mají v soutěži velkou šanci uspět

Nad workshopem převzala záštitu Mgr. Lenka Ptáčková-Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti a e-Inclusion Ambassador. Ta také na akci vystoupila – uvedla, jak se v oblasti e-inclusion angažuje Ministerstvo vnitra ČR (zmínila zejména vyhlášku o přístupnosti), a poděkovala účastníkům workshopu za to, co dělají pro handicapované spoluobčany. Podotkla, že informační společnost a internet přispívají k boření bariér. L. Ptáčková-Melicharová také zdůraznila, že podle ní mají české projekty velkou šanci dosáhout v soutěži e-Inclusion Awards úspěchu.

Problematice e-inclusion se následně věnovali Mgr. Jiří Průša a Mgr. Denis Gibadulin. Bylo také promítnuto krátké video – prezentace věnovaná oblasti e-inclusion vytvořená Evropskou komisí.

Co je e-inclusion

E-inclusion znamená začleňování občanů do informační společnosti. Evropská komise v tomto směru klade důraz na sdílení, sbližování, přístupnost, stavění mostů, odstraňování bariér a sbližování kultur a komunit. Mezi poslední priority přijaté v tomto směru patří mj. řešení potřeb starších pracujících a starších lidí, omezení zeměpisné digitální propasti, zvýšení e-přístupnosti a použitelnosti, zlepšení digitální gramotnosti a odborných dovedností, prosazování kulturní rozmanitosti v souvislosti se začleňováním a mobilizace příslušných nástrojů.

O soutěži

Nyní se již podívejme na samotnou soutěž e-Inclusion Awards. Ta byla vyhlášena v souvislosti s mezinárodní konferencí o problematice e-Inclusion, která se uskuteční ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2008 ve Vídni. Jedná se zároveň o vyvrcholení kampaně e-Inclusion – be part of it!

Soutěž vyhlásila Evropská komise a pořádá ji společnost Key20 Media. Oficiální web soutěže je k dispozici na adrese http://www.e-inclusionawards.eu/.

Účast v soutěži může přispět k většímu zviditelnění přihlášeného projektu; finalisté také budou mít vlastní stánek v místě konání konference, díky tomu budou mít například příležitost navázat mezinárodní kontakty.

Pokud se týká podmínek účasti, v přihlášeném projektu musí být využity informační a komunikační technologie, a to k odstraňování bariér. Musí se jednat o realizovaný projekt s měřitelnými výsledky; navíc projekt musí být realizován na území Evropské unie. Může se jednat o libovolný typ projektu, rovněž není rozhodující, kdo jej realizuje. Projekt musí odpovídat jedné ze sedmi kategorií, jimiž jsou Důstojné stáří, Znevýhodnění mladí lidé, Geografická inkluze (tato kategorie je vhodná i pro e-learningové projekty, které by nebyly zařaditelné jinam), Kulturní rozmanitost (jedná se o začleňování cizinců, menšin apod.), Počítačová gramotnost, e-Accessibility (ta je vnímána široce jako přístupnost veškerých technologií) a Služby veřejné správy (tato kategorie je určena pouze pro subjekty veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR bude přihlašovat projekt CzechPoint).

Mezi hodnotící kriktéria patří dopad na komunitu (na cílovou skupinu), inovativní využití technologií (může se jednat i o nový obchodní model apod.), zahrnutí všech uživatelů, práce s ostatními, sdílení vědomostí a znalostí (je vhodné mít vlastní web projektu, a to alespoň částečně v anglickém jazyce, zaregistrovat se na portálu e-practice.eu, vítána jsou také videa na YouTube), dlouhodobá udržitelnost (v tomto směru není doporučeno uvádět, že se realizátoři projektu opět pokusí získat prostředky z Evropského sociálního fondu) a tzv. WOW faktor (zde je potřeba napsat, proč by měl být projekt hodnocen jako nejlepší).

Projekt je do soutěže možné registrovat na zmiňované adrese http://www.e-inclusionawards.eu/, tamtéž je k dispozici přihlášovací formulář. Přihlášku je nutné vyplnit v angličtině a odeslat ji nejpozději 12. 9. 2008 ve 12:00 GMT, tj. v 10:00 středoevropského času. Součástí přihlášky mohou být podpůrné dokumenty. Na základě dohody s organizátory soutěže není nutná papírová verze; přihlášku je možné zaslat pouze elektronicky (ve formátu PDF). Pět finalistů by mělo být známo 9. 10. 2008.

Komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace

Po přednáškách věnovaných přímo soutěži e-Inclusion Awards vystoupil PhDr. Martin Kusák s příspěvkem věnovaným možnostem financování projektů z oblasti e-Inclusion z Komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP IST PSP). Tento program sjednocuje dosud roztříštěné programy na podporu malých a středních podniků, informačních a komunikačních technologií (ICT) a energetiky. Je rozdělen do tří hlavních pilířů, jimiž jsou Program pro podporu podnikání a inovací, Program pro podporu ICT a Program pro podporu inteligentní energie. Program pro podporu ICT má u nás na starosti Ministerstvo vnitra, další dva programy pak Ministerstvo průmyslu a obchodu. M. Klusák se pochopitelně zaměřil na Program pro podporu ICT; uvedl také přehled některých připravovaných projektových konsorcií, resp. jejich koordinátorů (mj. CP Learning Trust, ModernFamilies, Drogheda Partnership či Norsk Regnesentral). Zmínil rovněž existenci nového webu ministerstva, který byl spuštěn 1. 7. 2008. Informace o Komunitárním programu pro konkurenceschopnost a inovace jsou k dispozici v sekci EU a podsekci Komunitární programy v oblasti informační společnosti.

Po přednáškové části workshopu následovala odpoledne další část, která již byla zaměřena na konzultace s realizátory projektů a na prezentaci těchto projektů.

Lenka Ptáčková-Melicharová

Lenka Ptáčková-Melicharová

Jiří Průša

Jiří Průša

Denis Gibadulin

Denis Gibadulin

Martin Kusák

Martin Kusák

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Workshop k soutěží e-Inclusion Awards. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 9 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-12928. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12928

automaticky generované reklamy