Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívanie elektronických zdrojov vedeckými a pedagogickými pracovníkmi - výsledky prieskumu

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Využívanie elektronických zdrojov vedeckými a pedagogickými pracovníkmi - výsledky prieskumu

0 comments

Článek je k dispozici ve formátu PDF (231 kB).

Poznámka: Tento text byl vypracován v rámci grantového projektu VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede a v rámci projektu Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship, který s podporou IVF realizoval Ikaros, o.s., s partnery z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KIMLIČKA, Štefan. Využívanie elektronických zdrojov vedeckými a pedagogickými pracovníkmi - výsledky prieskumu. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 10 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-11922. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11922

automaticky generované reklamy