Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski)

0 comments
Autoři: 

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski z firmy ProQuest uvedl svou přednášku zamyšlením nad tím, co mohou přinášet e-books do knihoven. Jedná se vlastně o výraznou změnu v přístupu k takovému fondu, a knihovníci musejí hledat nejlepší způsoby, jak uspokojit své uživatele - zejména uživatele z akademického prostředí.

K. Murawski také vyzdvihl rozdíl mezi humanitními a přírodními vědami; humanitní vědci podle něj vnímají více knihu jako celek a nezaměřují se čistě jen na obsah. Uvedl i několik čísel - celkem je k dispozici na 232 tis. titulů, předplatných je však jen několik desítek. Na grafu ukázal nárůst počtu zákazníků, přičemž opticky je na tom nejlépe severní Amerika. Další graf ukázal zajímavý fakt, že nejvíce je využívané vyhledávání v textech, nikoliv soustavné čtení. Co se týče využívání textů z humanitních oborů, v roce 2007 bylo pod 30 procenty, v roce 2009 je patrný určitý nárůst cca k 35 procentům.

V závěru pan Murawski nabídl k zamyšlení několik myšlenek - například že akvizice je spíše anarchií nez systematickým výběrem; že lidé obecně neradi čtou nebo pracují na monitorech; že studující humanitních a sociálních věd nepreferují ebooks. Představil také statistiky využívání podle oborů za rok 2006, kde bylo patrné, že bussiness & economy je na špičce, a velký nárůst je v politických vědách a např. v literárni kritice.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-06-24]. urn:nbn:cz:ik-13670. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13670

automaticky generované reklamy