Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

(Vý)prodej grantů

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

(Vý)prodej grantů

0 comments
Autoři: 

Že dnes nějaký grant dokáže získat skoro každý, je všeobecně známá věc. Že k získávání grantů, zejména těch, které tyjí z prostředků Evropské unie, byla založena a prosperuje řada soukromých firem, také nikoho nepřekvapí. Že toto množství peněz, firem a zájmů různých subjektů zákonitě generuje i negativní jevy, související s korupcí (ale i s bojem proti této korupci) nebo např. s technickým (a v posledku tedy manažerským) selháváním některých systémů, je rovněž běžným jevem. Že ovšem uvedený přetlak grantových projektů vedl k tomu, že dochází k jejich sekundárnímu prodeji, resp. výprodeji, nebo snad přeprodeji (slovo vhodné zvláště pro ty, kteří místo o „zvyšování“ mluví o „navyšování“, tedy v podstatě titíž prznitelé českého jazyka, kteří „diskutují co“, nikoli „diskutují o“), je naprosté novum.

Brno je v lecčem progresivní (např. zdejší Masarykova univerzita o řadu koňských délek předstihuje pražskou Univerzitu Karlovu, třeba ve funkčnosti informačního systému), není proto divu, že (vý)prodej grantů byl zahájen právě zde, jak dokládá i naše fotografie. Podle toho, jak se tváří pověřená pracovnice, však tento sortiment nejde příliš na odbyt, což jsme si ověřili i na místě. No řekněte sami, chtěli byste si pořídit domů třeba cosi, co kdosi pojmenoval „Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí“? Tak vidíte.

Výprodej grantů
Ani velké předvánoční výprodeje nepřilákaly mnoho zájemců...

Hodnocení: 
Průměr: 3 (1 hlasování)
SCHWARZ, Josef. (Vý)prodej grantů. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 13 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-17400. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17400

automaticky generované reklamy