Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výprava do uživatelského prostředí: Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také (Guus van den Brekel)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výprava do uživatelského prostředí: Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také (Guus van den Brekel)

0 comments
Autoři: 

Guus van den Brekel

Jak využít změny dnešní doby k přiblížení uživatele knihovně? Touto otázkou začal svoji prezentaci Guus van der Brekel. V první části formuloval výzvy. Užití OPAC už je pro uživatele složité, je nutné se to učit, kdežto Google umí bez problémů. Problém začíná už tím, že uživatelé neví, jak se dostat na webové stránky knihovny, natožpak jak užívat její online katalog. Zdroje nejsou dostatečně prezentovány a nejsou snadno nalezitelné. Rozhraní knihovních webů jsou velice odlišné, je jich mnoho atd. Požadavky uživatelů dneška jsou velké, fascinují je nové technologie, chtějí zůstat stále připojeni s možností kombinovaného získávání informací z různých oborů i zdrojů atd. Nejen studenti, ale i další uživatelé se změnili. V druhé půlce prezentace se pak přednášející věnoval nastínění řešení na základě zmíněných výzev. Dveře jsou otevřeny na mnoha místech, přístup pro uživatele přes website by měl být přesvědčivý. Nabízí se vytvoření jednoho centrálního systému informací, využívání logů a vytváření statistik, abychom věděli, co se vlastně uživatelům líbí, co a jak používají, a na základě zjištěných skutečností poskytovat další služby. Ke konkrétnímu řešení doporučil přednášející např. Metalib. V závěru představil systém LiveTrix, tj. X-server a Metalib. Harvestuje a analyzuje záznamy a poskytuje statistiky. Při vyhledávání rovnou nabízí nápovědu slova,vyhledávání v systému trvá max. jednu minutu, systém dále nabízí různé kolekce odpovědí na dotaz, databáze, kde budou pravděpodobně k dispozici žádané informace, klíčová slova vztahující se k tématu, samozřejmě přímo vyhledané odkazy včetně linku na úplný text (je-li dostupný). A jako poslední službu zmínil Netvibes, o níž mluvil v souvislosti s různými dostupnými nástroji při customizaci vzhledu vyhledávačů.

(text konferenčního příspěvku)

(bs)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Výprava do uživatelského prostředí: Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také (Guus van den Brekel). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2021-05-08]. urn:nbn:cz:ik-12507. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12507

automaticky generované reklamy