Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR

0 comments
Autoři: 

Národní knihovna ČR vyhlásila dne 16. 5. 2006 na tiskové konferenci mezinárodní projektovou architektonickou soutěž na návrh nové budovy NK ČR. Nová budova NK ČR má stát na území Prahy 7, na adrese třída Milady Horákové, Praha 7 - Letná (západní okraj letenské pláně).

Celkové plánované náklady na výstavbu knihovny jsou (v cenách roku 2004) 1 835,610 milionů Kč; náklady na samotnou soutěž představují částku 26,5 milionů Kč (z toho 600 000 EUR je určeno na ceny soutěžícím).

Soutěžní podmínky, registrační formulář, curiculum vitae členů poroty a další informace k mezinárodní architektonické soutěži jsou k dispozici na speciálních webových stránkách, které Národní knihovna pro tuto příležitost zřídila.

Podmínky soutěže

Soutěž pro architekty a architektonické týmy je otevřená a bude mít dvě kola. Jediným požadavkem pro vstup do I. kola je autorizace (licence, registrace) v oboru předmětu soutěže. Do II. kola soutěže, která se řídí podmínkami vycházejícími ze soutěžního řádu UIA (Mezinárodní unie architektů), postoupí osm nejlepších návrhů.
Soutěžící se mohou zaregistrovat do 30. 6. 2006. Vlastní soutěžní materiály (soutěžní program a další dokumenty) budou zpřístupněny soutěžícím v I. kole po jejich zaregistrování a potvrzení hesla. Stejně tak s novým heslem budou dostupné doplňkové materiály pro II. kolo.

Soutěžní porota

Soutěžní porota má osm řádných členů. Vedle primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a generálního ředitele Národní knihovny ČR Vlastimila Ježka je to těchto šest renomovaných architektů:

 

  • Zaha Hadid (Velká Británie)
  • Irene Wiese-von Ofen (zástupkyně UNESCO, Německo)
  • Eva Jiřičná (Velká Británie)
  • Dominic Perrault (zástupce UIA, Francie)
  • José Grinberg (Mexiko)
  • Petr Bílek (Česká republika)

 

Jmenováni byli dále čtyři náhradní členové poroty:

 

  • John Eisler (architekt, USA)
  • Tony McLaughlin (architekt, Velká Británie)
  • Bohdana Stoklasová (ředitelka Novodobých fondů a služeb NK ČR)
  • Jan Kněžínek (ředitel odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy)

 

S porotou bude úzce spolupracovat expertní skupina, prozatím ve složení Tomáš Hájek (generální ředitel Národního památkového ústavu), Václav Králíček (vedoucí odboru urbanistické koncepce Prahy URM Praha), František Formánek (první náměstek ministra kultury) a Jan Bürgermeister (první náměstek primátora hlavního města Prahy). Složení expertní skupiny se podle potřeb poroty může měnit.

Porota bude posuzovat tvarové a funkční zvládnutí požadavků zadávacích podmínek a požadavků zadavatele, kvalitu i realizovatelnost návrhů vypracovaných na předepsaných výkresech a modelech

Vyhlášení výsledků soutěže

První kolo soutěže vyhodnotí porota ve dnech 23. až 26. 10. 2006; druhé kolo ve dnech 28. 2. až 3. 3. 2007. Konečné výsledky soutěže porota vyhlásí 3. 3. 2007. Všechny soutěžní návrhy pak budou vystaveny od 24. 3. do 29. 4. 2007 pro veřejnost.

 

Poznámka: Zpracováno dle tiskové zprávy Národní knihovny ČR.

 

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-12175. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12175

automaticky generované reklamy
registration login password