Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyhlášení 20. ročníku soutěže BIBLIOWEB

Napsal uživatel Jan Rylich dne 14. Únor 2019 - 20:55.

Vážení čtenáři, Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na konci ledna vyhlásil v pořadí již 20. ročník soutěže o nejlepší knihovnické webové stránky, BIBLIOWEB 2019.

Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (např. knihovny vysokých škol); další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Soutěž se jako obvykle uskuteční pod záštitou Asociace krajů České republiky.

Knihovny se mohou přihlásit do 28. února 2019 vyplněním elektronické přihlášky, ve které uvedou název knihovny, url stránek, jméno a email kontaktní osoby a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo je vytvořila specializovaná firma. Součástí přihlášky je i stručná písemná koncepce webu.

Pozor: základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů.

Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 4.3.2019 do 15.3.2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Kralové dne 1. dubna 2019, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".

Podrobná pravidla soutěže, registrační formulář a informace o minulých ročnících najdete na adrese http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb.

registration login password