Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vychází publikace o architektuře knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vychází publikace o architektuře knihoven

0 comments
Autoři: 

Postavit novou knihovnu nebo ji alespoň pořádně zrekonstruovat je velkým snem mnohých knihoven a jejich pracovníků. Prosadit a realizovat výstavbu knihovny je velmi zdlouhavý a složitý proces, při kterém většině chybí potřebné znalosti a zkušenosti. Definovat potřeby uživatelů tak, aby knihovna vyhovovala jejich současným i budoucím požadavkům, zjistit dodavatele speciálních zařízení či získat kontakty na projektanty a specialisty, bývá velmi složitým oříškem, protože často chybí zkušenosti s tímto typem stavby.

Knihovníci žijí trochu ve vlastním světě, velmi dobře znají všechny funkce knihovny i procesy, které probíhají při poskytování služeb, umí je podrobně popsat a používají také svou terminologii. Rovněž architekti a projektanti mají svůj svět, svůj způsob myšlení, pracovní postupy, své normy. V okamžiku, kdy se rozhoduje o výstavbě či rekonstrukci knihovny a když se stavba připravuje, je nezbytné, aby se tyto dvě profese byly schopny dorozumět. Knihovníci musí vědět, které informace potřebuje architekt získat, aby mohl připravit zadání pro výstavbu knihovny. A na druhé straně architekt musí být připraven knihovníkům vysvětlit, co a v jaké podobě potřebuje znát, aby mohl zahájit práce na projektu.

Poslední odborné publikace na téma výstavby knihoven byly na Slovensku či v Čechách vydávány v 70. a 80. letech minulého století. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR letos vydává publikaci Ladislava Kurky Architektura knihoven. Autor působil jako konzultant při přípravě a realizaci desítek staveb knihoven. Publikace je určena knihovníkům, architektům, projektantům i studujícím těchto oborů, ale také zřizovatelům a provozovatelům knihoven. Představuje základní souhrn poznatků, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci výstavby knihoven.

Úvodní kapitola se zabývá vývojem architektury knihoven od nejstarších dob do současnosti s vazbou na vznik písma, vynález knihtisku a rozvoj informačních technologií. Druhá kapitola vymezuje požadavky na budovu knihovny, zabývá se typologií a charakteristikou jednotlivých prostor a vymezují knihovnické, čtenářské, technické a prostorové požadavky na budovu knihovny. Další kapitola je zaměřena na interiér knihovny jak z hlediska mikroklimatu, tak vybavení interiéru specializovaným nábytkem a technologiemi. Čtvrtá kapitola představuje stručnou rekapitulací výstavby a rekonstrukcí knihoven v České republice. Jsou uváděny charakteristiky vybraných významných staveb knihoven.

Závěrečná kapitola se věnuje jednotlivým etapám výstavby knihovny od zadání, přes projektování až po samotnou realizaci včetně zpracování dokumentace stavby a proces reklamačního řízení. Publikaci uzavírají přílohy s ukázkami stavebního programu. Každá kapitola je doplněna odkazy na nejdůležitější literaturu k výstavbě knihoven. Kniha je bohatě ilustrována.

Přebal knihy Architektura knihoven

Přebal knihy "Architektura knihoven"

Ladislav Kurka: Architektura knihoven. Praha, SKIP2011. 200 s.
Cena: 250,- Kč, pro Slovenskou republiku 14,90 EUR. Cena je uvedena včetně poštovného, distribuci v SR zajišťuje knihkupectví Artbooks.
Objednávky pomocí webového formuláře na:
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/objednavky-publikaci-skip

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Vychází publikace o architektuře knihoven. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 10 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13763. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13763

automaticky generované reklamy
registration login password