Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Věci by se opravdu měly nazývat pravými jmény

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Věci by se opravdu měly nazývat pravými jmény

0 comments
Máte pravdu a hned to také dám do pořádku. Kartotéka Knihovny AV ČR je opravdu kartotékou průběžně a pravidelně doplňovaných encyklopedických hesel. V encyklopedickém institutu ČSAV byla po celou dobu jeho činnosti nazývána Tezaurem. Spolupracovali s ní a dodnes stále spolupracují pracovníci ústavů AV, kteří se na sestavování československých a českých encyklopedií, dnes v různých typech nakladatelství, autorsky nebo konzultačně podíleli a podílejí. Po zrušení Encyklopedického institut se stala součástí KNAV a bylo třeba pro ni najít nový název, neboť pro knihovníky je tezaurus něco zcela jiného. Byla pracovně nazvána AUTORITY, neboť její nejsilnější stránkou jsou hesla biografická. Doufám, že tímto vysvětlením byla „Potěmkinova vesnice" zbořena.

Kartotéce jsme v KNAV našli nový název KENCI, tj. Kartotéka ENCyklopedických Informací.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HARTMANOVÁ, Dagmar. Věci by se opravdu měly nazývat pravými jmény. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10345. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10345

automaticky generované reklamy
registration login password