Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vážení přátelé a čtenáři Ikara

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vážení přátelé a čtenáři Ikara

0 comments
Rubrika: 

Dostává se vám na obrazovky poslední letošní číslo časopisu Ikaros. Redakce se tentokrát rozhodla konec tohoto roku poněkud osvěžit silvestrovskou přílohou, která si neklade za cíl nic jiného než pobavit své čtenáře a odlehčit jinak vážné knihovnicko-informační téma. Umění dělat si legraci ze sebe sama je totiž prověrkou oboru samého.

Mnoho materiálů z oboru knihovnictví, informační vědy a Internetu by mohlo být zařazeno právě do silvestrovské rubriky. Pokud se totiž na vědu přestane nahlížet vážně, nevěřili byste, kolik jinak téměř nestravitelných textů se stane rázem čtivějšími. Zkrátka: kontext a informační okolí hraje svou důležitou roli. Platí to však i naopak a tak jsme textům míněným převážně nevážně pro jistotu vymezili samostatné místo: Silvestrovskou přílohu prosincového čísla Ikara.

Rádi bychom vám touto formou osvěžili konec roku a pozitivně vás tak naladili na třetí ročník časopisu Ikaros, který bude opět od ledna 1999 přinášet kvalitní, čerstvé a zajímavé články, reportáže, eseje a zprávy z oboru knihovnictví, informační vědy a dění kolem Internetu. Přejeme vám klidné (pře)/prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v Novém roce. Doufáme, že zachováte časopisu Ikaros přízeň a v lednu 1999 se těšíme na klikanou.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Vážení přátelé a čtenáři Ikara. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 11 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-10491. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10491

automaticky generované reklamy
registration login password