Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V lobování programu VISK na rok 2002 se využilo bulvarizované slabosti ministra Březiny

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

V lobování programu VISK na rok 2002 se využilo bulvarizované slabosti ministra Březiny

0 comments
Autoři: 

Jak všichni dobře víme, letošní podzim nebyl pro české knihovnictví nijak růžový. Postupně jsme se dozvěděli, že byla zrušena veřejná soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu "Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti" a že na program VISK není ve státním rozpočtu na příští rok ani haléř. Nebyli by to čeští knihovníci, aby se nepokusili rozhodnutí vyšší (rozuměj státní) moci zvrátit (ostatně český knihovnický lobbismus je už celosvětově proslulý, jak se můžete informovat v jiném článku v tomto čísle).

Garanti programu VISK byli z nastalé situace nejprve značně pokleslí; redakce Ikaros zastihla náměstky ředitele Národní knihovny A. Knolla a V. Richtera, kterak řeší své starosti poněkud rezignovaným způsobem...

Nakonec se však přeci jen vzchopili k akci a uspořádali v Národní knihovně kontrolní den programu VISK, kterého se mimo jiné zúčastnili ministr K. Březina, poslanec V. Mlynář a náměstek ministra kultury Z. Novák.

Ministr Březina vystoupil se zásadním proslovem na téma, proč nemohou být na knihovny k dispozici žádné finanční prostředky...

...a V. Mlynář jen horlivě souhlasně přikyvoval. To rozčílilo V. Richtera natolik, že neměl daleko k fyzickému napadení (všimněte si strachu v očích V. Mlynáře a obdivu v očích Z. Nováka)...

O ministrovi Březinovi je známo, že není schopen soustředit se na více věcí zároveň. O ministrovi Březinovi je dále známo, že má slabost pro ženy. Zlata Houšková tedy využila situace, kdy si ministr připravoval kávu (a nebyl tudíž příliš schopen soustředit se na to, co říká), zapojila svou pověstnou výřečnost a šarm a začala jej přemlouvat...

Ministr Zlatině šarmu jak jinak, než podlehl a slíbil vložit všechny své síly do vylovení peněz z hluboké státní kapsy. Příslib ministra Březiny má jistě váhu, a tak je možné začít s oslavováním očekávaného (alespoň částečného) úspěchu...

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. V lobování programu VISK na rok 2002 se využilo bulvarizované slabosti ministra Březiny. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-11041. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11041

automaticky generované reklamy
registration login password