Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V kladenské knihovně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

V kladenské knihovně

0 comments
Autoři: 

Na nové stránky Středočeské vědecké knihovny v Kladně jsem se dostal náhodou. Začal jsem sepisovat přednášku na knihovnickou konferenci Knihovny současnosti 2003 a potřeboval jsem si upřesnit citaci jednoho článku otištěného v časopise Čtenář, který vydává tato knihovna. Kliknul jsem na adresu knihovny a překvapeně jsem pozoroval, že se místo tradiční bílé stránky s modrým logem a modrými texty nabídky přede mnou otvírají stránky světle hnědé. To, že jsou zbrusu nové, mi potvrzovalo i datum aktualizace (1. červenec 2003) uvedené úplně vlevo dole. Na stránkách jsem postupně objevoval řadu zajímavostí, o které se mohu podělit se čtenáři srpnového sloupku.

Kromě hezky barevně sladěné hlavní stránky mne zaujalo i její záhlaví, protože webmaster vtipně zvolil fotografický záběr na budovu knihovny tak, aby korespondoval s kresbou budovy na knihovním logu v pravém horním rohu. Líbilo se mi také, že v levé části stránky je pod sebou pouze sedm nabídek, takže návštěvník stránek není zahlcen jejich velkým počtem. Pro korektnost však musím dodat, že do dvou prostředních sloupců je přidáno ještě pět nabídek, přičemž nabídka Služby má čtyři podnabídky a nabídka Otevírací doba dokonce pět. Přesto mi připadala hlavní stránka dostatečně přehledná.

Hned první nabídka nazvaná Katalog a databáze SVK obsahuje tolik užitečných informací, že se asi stane nejužívanější. Posuďte sami. Dostanete se z ní do tří bází - do katalogu dokumentů, do databáze regionálních dokumentů a článků a do souborů autorit a regionální faktografie. Knihovna k tomu využívá systém Advanced Rapid Library, který má pěknou vyhledávací masku. Hledání v katalogu lze snadno omezit nejen druhem dokumentu, který si vyberete z posuvné roletky (např. odborná literatura, normy, beletrie), ale i méně běžnými kritérii, jako je rok vydání dokumentu či měsíc, ve kterém dokument knihovna získala. To ocení nejen akvizitér, ale i čtenář, kterého zajímají novinky. Svůj dotaz musí dále omezit, protože jsem zjistil, že jen v dubnu 2003 knihovna přijala přes 2000 titulů. Byl mezi nimi i soubor videokazet Sociální politika v zemích EU, který dostaly darem všechny krajské knihovny. Se zájmem jsem se podíval, jak ho kladenští zkatalogizovali. Kupodivu chyběl časový údaj o délce nahrávky, který třeba pečlivá ústecká katalogizátorka u videokazet neopomíjí.

Vyhledávací maska pro soubory autorit a regionální faktografie dokonce umožňuje vyhledat záznam podle výročí k roku/měsíci. Na rozdíl od bází jiných knihoven, které sdělí životní výročí jen osobností, jsem v kladenské bázi ocenil, že mne upozornila na netypická výročí, jako je např. 25 let od udělení znaku Stochova. Ještě více jsem obdivoval soubor autorit korporací a akcí - regionální památky. Kdybych žil ve středních Čechách, určitě bych jej využil při plánování výletů. Z báze jsem se totiž nedozvěděl jen popis regionální památky, ale i její umístění. Např. u zvonice v Chlumu je uvedeno, že je na návsi nad rybníkem.

V Toplistu, na nějž katalog odkazuje, jsem zjistil oblibu stránek katalogu. Denně na ně vstupuje 24 návštěvníků. V žebříčku popularity se tak před ně dostala pouze Jednotná informační brána (tu sleduje Toplist teprve od začátku července) čtyřnásobnou návštěvností (díky serveru Z39.50 začleněného do Advanced Rapid Library lze vstupovat bránou i do kladenského katalogu) a Souborný katalog CASLIN s jedenapůlnásobnou návštěvností. K úplné spokojenosti z práce s kladenským katalogem mi chybělo dopracování Tipů k vyhledávání (ikonka je již nachystána) a funkčnost klávesy Ctrl pro vícenásobný výběr položek z nabídky v masce. Nakonec mi pomáhalo místo ní stisknutí klávesy Shift. Přivítal bych i možnost odskoku na stránky firmy Cosmotron pro ty, co se budou chtít o systému Advanced Rapid Library dozvědět víc.

Knihovní řád a Ceník služeb patří ke standardním nabídkám na webech knihoven, podobně jako Organizační schéma, které je však v této podobě v jiných knihovnách nazýváno Organizační struktura. Jako schéma bych si představoval spíše něco podobného, co se najde např. na stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR. Pro početnější instituce, mezi něž kladenská svými 64 pracovníky patří, by se hodila i verze abecedního řazení zaměstnanců, jak to můžeme vidět na stránkách ústecké knihovny.

Nabídka nazvaná Pro knihovny obsahuje již tradiční adresář profesionálních knihoven regionu. Kladenští ho připravili ve dvou verzích, s poštovní adresou včetně telefonu a faxu a s e-mailovou adresou a url. Přivítal jsem, že e-mailová adresa není propojená s programem MS Outlook. V naší knihovně stále užíváme poštovní program Paegas pro DOS, takže mne nebaví neustále vypínat MS Outlook. Tato nabídka je rozpracovaná a postupně se doplňuje. Už teď se těším, až si jednou prohlédnu fotoalbum z činnosti knihoven nebo prostuduji nabídku služeb, statistiky a koncepční materiály.

V podnabídce nazvané Knihovní zákon je zatím vystaven pouze jeho text a v budoucnu má k němu přibýt připomenutí základních povinností. Slovo "text" jsem z nepozornosti přečetl jako "test" a se zájmem jsem na ně kliknul, abych zjistil, jak kladenští knihovníci testují znalost tohoto důležitého zákona. Bohužel je to pouze jeho opis, takže na stránkách knihoven si můžeme stále interaktivně vyhodnotit jen to, jak ovládáme valašské nářečí a pojmy z Internetu…

Nabídka Časopis Čtenář byla důvodem, proč jsem stránky kladenské knihovny vyhledal. Bohužel plné texty článků otištěných v již vydaných číslech tohoto knihovnického časopisu nenajdete, pouze jejich názvy a to ještě bez uvedení příslušných stránek. Chápu redakci, že se obává poklesu počtu abonentů po vystavení plných textů. Možná že by se mohla inspirovat třeba stránkou časopisu Veřejná správa. Ta sice také neuvádí stránky u názvů, ale vystavuje aspoň rejstřík k předchozím ročníkům.

Z nabídek umístěných ve střední části hlavní stránky mne zaujala ta, která byla nazvaná O knihovně. Uvádí historické mezníky v životě této kulturní instituce včetně fotografie povolení ke zřízení Lidové knihovny v Kladně z roku 1897 (uvítal bych možnost zvětšení fotografie, aby text v ní byl čitelnější). Potěšilo mne, že z nabídky nazvané Cizí informační zdroje není vstup jen na stránky databází EBSCO, ORO, ale i na převzaté stránky bývalého Okresního úřadu. Jestliže jsem při hledání v databázi regionálních památek litoval, že nežiji na Kladensku, o převzatých stránkách to platí dvojnásobně. Podnabídka nazvaná Cykloturistika svou informační hodnotou mluví sama za sebe. Kladenským knihovníkům patří dík, že se o ni starají po zániku okresního úřadu. Že by důvodem byli náruživí cykloturisté mezi pracovníky knihovny?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V kladenské knihovně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2023-12-04]. urn:nbn:cz:ik-11384. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11384

automaticky generované reklamy
registration login password