Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učitelský spomocník

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Učitelský spomocník

0 comments
Jestlipak víte, kdo byl učitelský spomocník? Možná, že jste již někdy slyšeli nebo četli o mladém učiteli-praktikantovi, který v dobách obrozeneckých působil na škole a vypomáhal se vším, co bylo třeba. Do dnešních dob se však slovo spomocník v českém jazyce nedochovalo. Zůstal jen pomocník. Podíváte-li se na jeho význam etymologickým pohledem, zjistíte, že základem je moci, jako být mocen, schopen něco dokázat, umět udělat. Předpona "po-" vyjadřuje vedlejší dobrovolný příspěvek k práci či schopnosti někoho jiného. Ono s u spomocníka pak dle našeho přesvědčení ještě zesiluje tu skutečnost, že to, co má být uděláno, dělá se společně, jeden s druhým, s jediným zájmem i společným cílem.

Ptáte se, proč jsme se rozhodli tento výraz vytáhnout ze zapomnění a použít jej jako název internetového http://it.pedf.cuni.cz a najdete nás na svém místě bez komerčních zájmů připravené ke společnému dílu. Nikdy však nezapomínejte na důležitý význam oné předpony spo-. Náš příspěvek nemůže být nikdy tím hlavním. Jedná se o vaši práci. Vy jste a budete těmi, jejichž schopnosti a znalosti ovlivňují a budou ovlivňovat nejen budoucí způsob využití technologií ve výuce, ale nepřímo též dovednosti, úroveň a lidské kvality dalších generací.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BRDIČKA, Bořivoj. Učitelský spomocník. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 1 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10127. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10127

automaticky generované reklamy
registration login password