Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Týden čtení 10.-16. 3. 2008

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Týden čtení 10.-16. 3. 2008

0 comments

Týden čtení byl vyhlášen jako akce knihoven v rámci propagace čtení. Zapojili jsme se i my v knihovně v Benešově nad Černou, a to besedami pro děti mateřského centra, mateřské a základní školy.

Všechny besedy se uskutečnili v dopoledních hodinách, tedy v době vyučování . Každá školní třída měla připraven drobný úkol, který měla vyřešit. Pro někoho to bylo doplňování názvů pohádek, pro někoho doplňovačka s tajenkou, ukázky z knížek nebo určení významu některých starších slov.

V pondělí 10. 3. přišla do knihovny na posezení nad knížkou 5. třída s paní učitelkou Sommerovou. Začali jsme číst knížku Kocourkov od Josefa Hiršala a Jiřího Koláře. Dost jsme se u ní nasmáli, a protože se dětem líbila, půjčili si ji s tím, že ji dočtou o hodinách čtení (účastnilo se 13 dětí).

V úterý byly dalšími malými návštěvníky knihovny děti z předškolní třídy MŠ Sedmikráska s paní ředitelkou Novou. Přečetli jsme si dvě Pohádky ovčí babičky (účastnilo se 18 dětí).

A ještě jedna návštěva. Maminky s dětmi z MC Klubíčko. S těmi nejmenšími jsme si spíše prohlíželi obrázky v knížkách. I tak jsme si přečetli pohádku O třech prasátkách (účastnilo se šest dětí a šest maminek).

Čtvrteční ráno jsme začali s dětmi z 2. třídy s paní učitelkou Krátkou. Četli jsme knížku Richarda Hejduka Naši trpaslíci a potom spolu s dětmi pohádku O perníkové chaloupce (účastnilo se devět dětí).

Vystřídala je 3. třída s paní učitelkou Stráskou. Nejprve si vyřešili doplňovačku. V tajence jim vyšel název knížky, z níž jsme si potom četli. Byl to Pavouček Pája Pavla Šruta (zúčastnilo se jedenáct dětí).

V pátek v půl osmé přišly děti ze 4. třídy s paní učitelkou Trojákovou, a když se trochu potrápily s připravenými úkoly, otevřeli jsme knížku Ronja, dcera loupežníka od Astrid Lindgrenové, kterou si děti také dočtou ve škole (účastnilo se jedenáct dětí).

A poslední zastavení s knížkou v tomto týdnu bylo s prvňáčky paní učitelky Augustinové, a to s knížkou Jana Karafiáta Broučci. Jako zpestření děti doplňovaly pohádkové dvojice a dostávaly různé hádanky (účastnilo se osm dětí).

Myslím, že se nám tento týden docela vydařil a že si podobnou akci při vhodné příležitosti zopakujeme.

Poznámka redakce: V původní podobě (před korekturami) je text dostupný také na webu obce Benešov nad Černou.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LEPŠOVÁ, Růžena. Týden čtení 10.-16. 3. 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12748. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12748

automaticky generované reklamy