Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tři otázky pro Věru Jurmanovou Volemanovou převážně o zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Tři otázky pro Věru Jurmanovou Volemanovou převážně o zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

0 comments
Rubrika: 

1) Jak hodnotíte kauzu plzeňské právnické fakulty s ohledem na zpřístupňování VŠKP? Rozrostla by se do takových rozměrů, kdyby byly VŠKP zpřístupňovány v souladu s VŠ zákonem?

Otázka naráží na ustanovení § 47b zákona o vysokých školách (zák. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je účinné od 1. 1. 2006. Z veřejně dostupných zdrojů není známo, zda všechny problematické závěrečné práce byly vytvořeny a obhájeny po výše uvedeném datu. U těch, které spadají do období po 1. lednu 2006, je pravděpodobné, že pokud by nebyla možnost, jak se ustanovení zákona o vysokých školách vyhnout (tj. zpřístupnit závěrečnou práci veřejnosti), bylo by přinejmenším oněch případů méně.

2) Vysoké školy (až na výjimky) při zpřístupňování VŠKP alibisticky odkazují na formulace autorského zákona a na střet AZ a VŠ zákona. Co podle Vás skutečně stojí za neochotou VŠ veřejně zpřístupňovat VŠKP?

Opatrnost. Právníci, na základě jejichž odborného stanoviska se vysoké školy nezřídka rozhodovaly, zdaleka nejsou jednotní v interpretaci zákona o vysokých školách a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Mimoto ustanovení § 47b zákona o vysokých školách ponechává na vysoké škole, aby prostřednictvím svého vnitřního předpisu určila způsob zveřejnění.

3) Ideálním stavem je veřejné zpřístupnění všech VŠKP (v souladu s VŠ zákonem). Jak je podle Vás tohoto stavu možné dosáhnout? Legislativní úpravou? Jinak?

Ideálním stavem je podle mého názoru veřejné zpřístupnění v elektronické podobě online prostřednictvím internetu. Toho je možné dosáhnout dvěma způsoby – legislativní úpravou, nebo interpretací současné úpravy soudem.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce a JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra. Tři otázky pro Věru Jurmanovou Volemanovou převážně o zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-13365. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13365

automaticky generované reklamy