Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Third Voice umožní umístit sdělení na webovskou stránku

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Third Voice umožní umístit sdělení na webovskou stránku

0 comments
Zatímco elektronická pošta a konference na ní založené, IRC, videokonference, online telefonování a tzv. newsgroups slouží k individuálnímu nebo skupinovému vyměňování názorů, webovské stránky jsou prostředkem jednosměrné komunikace (pomineme-li interaktivní prvky jako např. formuláře). Pokud chceme reagovat na jejich obsah nebo grafické ztvárnění, je třeba obrátit se - omlouvám se za nošení dříví do lesa - na jejich správce, ovšem za předpokladu, že se nám podaří ho identifikovat, resp. nalézt kontakt na něj.

Tento stav věcí platil do doby, než se objevil Third Voice. Stručně řečeno jde o prostředek, který umožňuje připojit k vybrané stránce (tzv. inline diskuse) nebo její části vlastní poznámky (podobně, vzpomínám si na gymnaziální hodiny středověké čeké literatury, zapisovali čtenáři do knih své glosy) a zpřístupnit je event. komukoliv na síti.

Po stažení ze stejnojmenného serveru (ještě předtím lze absolvovat instruktáž, jak postupovat) se Third Voice spustí jako plug-in (není třeba žádná instalace) současně s aktivací prohlížeče - bohužel zatím pouze pro Internet Explorer 4.x a 5.0, verze pro Netscape není k datu uzávěrky k dispozici, ale dá se předpokládat, že v tomto směru dojde v nejbližší době ke změnám (zejména v souvislosti s očekávaným příchodem Netscape 5.0, ale ani příznivci Netscape 4.x nepřijdou zkrátka). Poté, co se registrujeme, dostaneme e-mailem heslo, které spolu s uživatelským jménem slouží k přihlášení do systému. Pak už zbývá jediné: označit úsek stránky, k němuž se bude vztahovat naše poznámka, vybrat kategorii, do níž bude zařazena (pro veřejnost, pro určenou skupinu uživatelů či pro vlastní potřebu), vložit text a odeslat jej. (Tady je třeba upozornit, že privátní sdělení se shromažďují na lokální disk, a tak je nelze číst na jiném počítači, než na kterém je zřízen účet.) Okamžitě se objeví na příslušném místě stránky malý trojúhelník (pro ostatní, kteří kouzlu Third Voice nepodlehli, neviditelný). Pokud na něj klikneme, rozvine se malé okno se samotnou zprávou, na níž můžeme odpovědět všem (na stejném principu fungují newsgroups) nebo přímo autorovi, jestliže je uvedena jeho adresa.

Third Voice má zatím experimentální charakter (i když existují stránky, které jsou doslova "zasypány" vzkazy - např. Microsoft), ale dá se předpokládat, že najde uplatnění především při týmové spolupráci v online režimu. V tomto případě si musíme zvyknout (zvláště naši kolegové, kteří o Third Voice nebudou mít tušení) na pomalejší otevření okna prohlížeče a na přítomnost (i když decentní) přítomnost proužku klienta Third Voice, kterého však můžeme vždy vypnout.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Third Voice umožní umístit sdělení na webovskou stránku. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2021-08-02]. urn:nbn:cz:ik-10377. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10377

automaticky generované reklamy