Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem (Antonie Doležalová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem (Antonie Doležalová)

0 comments
Autoři: 

Antonie Doležalová

A. Doležalová představila specifický seminář, který je realizován na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE. Myšlenka tohoto semináře je založena na tom, že studenti nebudou číst pořád dokola stejné texty, ale každý rok texty nové. Na začátku semináře studenti absolvují úvodní přednášku z úst knihovnice CIKS VŠE. Účastníci semináře pak objevují ve skladech CIKS staré zapomenuté knihy, které čtou a k nimž zpracovávají několik typů výstupů (abstrakt, klíčová slova, hodnocení knihy či článku, příprava CV nebo bibliografie autora, skenování knihy, představení knih v semináři). Výsledky práce studentů jsou zúročeny v projektu virtuální knihovny Bibliotheca economica. Na financování projektu se podílí Československá obhodní banka. Přínosy semináře jsou několikanásobné: fakultě přináší kurz o českém ekonomickém myšlení, CIKSu jmennou a věcnou katalogizaci dokumentů (a čtenářům tedy širší nabídku literatury v souborném katalogu VŠE), zájemci o dějiny ekonomického myšlení získají nový zdroj informací a účastnící se studenti nové znalosti a dovednosti.

Rádio LibRa: Rozhovor s Antonií Doležalovou (tm+dk).

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem (Antonie Doležalová). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13463. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13463

automaticky generované reklamy