Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost (Eva Bratková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost (Eva Bratková)

0 comments
Autoři: 

Eva Bratková

Identifikace autorů je již tradičním problémem mnoha systémů. Např. v ČR se aktuálně řeší v rámci systému evidence kvalifikačních prací (jde o identifikaci všech aktérů, kteří produkují díla). Takovým systémem je i systém ISNI, který je již dlouhou dobu očekáván (vzniká již cca 5 let).

Eva Bratková nejprve představila dosud existující projekty, které se věnují identifikaci tvůrců, např. ISADN, INSAN, VIAF, IPI / IPIN, IPD(A) - zde se jedná především o knižní, hudební a audiovizuální oblast. Druhá oblast, kde se tyto systémy rozvíjí, jsou systémy vědeckých autorů, např. Researchers ID. Krátce byl představen také identifikátor ISADN od IFLA, a pak americký projekt INSAN. Předvedeny byly ukázky čísel VIAF (hudební oblast, báze cca 18 mil. záznamů), ISNI, IPI/IPIN a IPN.

Identifikátor ISNI bude přidělován automaticky, pokud bude tvůrce uveden alespoň ve dvou ze zdrojových bázích. Mezi vědeckými systémy zmínila E. Bratková také ResearchersID, které má dnes 55 tisíc záznamů a které funguje na dobrovolné bázi. Tento systém by měl být propojen s ORCID. Dále společnost ProQuest vytváří databázi COS Scholar Universe, který přiděluje identifikátor autorům. Mezi další vědecké systémy s identifikátorem autorů patří RePEc (identifikátor psv8), který má mimo autorů i identifikátor korporací. Některé z uvedených systémů spolupracují s vytvářeným systémem ISNI, např. COS Scholar Universe, I2, IPD(A), IPI / IPIN (tj. jsou zdrojovými databázemi).

Standard ISNI je veden pod značkou ISO 27729. Nejprve koncepce směřovala k identifikátoru "stran" (Parties identifier), nakonec se však změnila směrem k identifikátoru "jmen" (Name identifier). Díky tomu lze odlišit jednu fyzickou osobu, která používá 2 různé jména. Standard by měl být oficiálně zveřejněn 30. 6. 2011.

V posledních letech se zjistilo, že plánovaná kapacita nedostačuje, a původně plánovaný 13 místní identifikátor byl proto rozšířen na 16 míst. Mezi zásady identifikátoru patří: jedno identifikační číslo pro jedno jméno, přidělení identifikátoru autorovi, vydavateli (korporaci) i fiktivní osobě (např. Harry Potter). Registrační agenturou bude Mezinárodní autorita ISNI. Dále budou existovat verifikační agentury, tedy zdrojové databáze, odkud bude ISNI přebírat a verifikovat záznamy. Verifikační agentury budou spravovány OCLC. Mezi povinnými prvky metadat ISNI bude patřit jméno, typ strany, URI seznamů, třídy tvůrčích děl a role tvůrců, a dále pak bude řada volitelných prvků. Odhaduje se, že systém ISNI bude mít při spuštění asi 3 mil. záznamů.

(lv)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost (Eva Bratková). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-13698. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13698

automaticky generované reklamy