Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sympozium INFOS 2005

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Sympozium INFOS 2005

0 comments

Ve dnech 25.-28.dubna 2005 proběhl ve Staré Lesné ve slovenských Vysokých Tatrách již 33. ročník mezinárodního sympozia INFOS 2005. Zaregistrováno bylo více než 130 účastníků především ze Slovenska, ale i z České republiky či USA, a dále 18 vystavovatelských firem.

Obsahově byl letošní ročník zaměřen na elektronický svět informací. Program byl rozdělen do několika tematických sekcí, které se věnovaly problematice vzdělávání, spolupráce paměťových institucí, digitalizace kulturního dědictví, organizace vědeckých poznatků a jejich zpřístupnění, ale také novým knihovním a informačním technologiím.

V průběhu sympozia odezněly například informace ze sekce kulturního dědictví slovenského ministerstva kultury o jejích současných i budoucích aktivitách týkajících se knihovnictví. Na webové stránce http://www.kis3g.sk lze nalézt podrobnosti o projektu Knihovnického informačního systému třetí generace (KIS3G) včetně vyhledávání v souborném katalogu všech zúčastněných knihoven.

Problematika internetizace knihoven byla předmětem příspěvku dr. Víta Richtera z Národní knihovny ČR, který byl pro slovenské knihovny nesporně inspirativní. Během sympozia hovořil i zástupce slovenského ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací, které má na starosti internetizaci společnosti. Dobrým příkladem pro Slovensko je činnost českého ministerstva informatiky.

V sekci věnované vzdělávání zazněly příspěvky o střední Škole knihovnických a informačních studií v Bratislavě, která se snaží aktivně reagovat na požadavky moderní výuky oboru, o iniciativě InfoLib-edu, distančním vzdělávání knihovníků na Slovensku prostřednictvím portálu Infolib či o průzkumu spokojenosti uživatelů v akademické knihovně (konkrétně Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě).

Dva příspěvky se věnovaly hodnocení webových stránek z hlediska jejich dostupnosti a přístupnosti, a to také s ohledem na znevýhodněné uživatele. Jeden z nich přednesla doktorandka bratislavské katedry knihovní a informační vědy na FF UK, která mimo jiné hodnotila webové stránky vybraných slovenských knihoven z hlediska jejich dostupnosti pro znevýhodněné uživatele, a to s poměrně tristním výsledkem.

Česká republika byla kromě zmíněné přednášky V. Richtera zastoupena příspěvky o Jednotné informační bráně (JIB), který zaujal už neotřelou formou prezentace, o portálu Knihovny.cz, o národních autoritách, o projektu Elektronické knihovny časopisů EZB, programu ochranného reformátování Kramerius či případovou studií přechodu na nový automatizovaný knihovnický systém v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice.

Součástí programu byly i prezentace vystavovatelských firem. Informace o konferenci včetně programu, který sice doznal v průběhu jednání některých změn, najdete na příslušné webové stránce na portálu Infolib. Sborník příspěvků bude v brzké době k dispozici v Knihovně knihovnické literatury v Národní knihovně ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Sympozium INFOS 2005. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11814. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11814

automaticky generované reklamy
registration login password