Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Symboly české státnosti k vidění na výstavě v SÚA

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Symboly české státnosti k vidění na výstavě v SÚA

0 comments
Autoři: 

V pátek 27. září 2002 proběhla ve Státním ústředním archivu v Praze-Chodovci (SÚA) slavnostní vernisáž výstavy "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti." Výstava představuje vývoj našeho státního znaku, vlajky, hymny a pečeti. Autorem výstavy, nad níž převzali záštitu předseda senátu a ministr vnitra, je pracovník SÚA Pavel Sedláček. K výstavě byl vydán výpravný katalog (100,- Kč), který lze objednat na adrese Státní ústřední archiv, redakce, Archivní 4, 149 01 Praha 4, e-mail: sua8@mvcr.cz. Části katalogu i popis výstavy je k dispozici na internetových stránkách SÚA.

Na tiskové besedě náměstek ministra vnitra V. Zeman uvedl, že zatopeno bylo 6300 metrů krychlových archiválií a písemností, přičemž archivy spravované ministerstvem vnitra neutrpěly žádné ztráty. S podrobnostmi o metodách záchrany seznámil přítomné novináře M. Ďurovič ze SÚA.

Den otevřených dveří v archivním areálu na Chodovci se uskutečnil 28. 9. Veřejnost se mohla seznámit nejen s výstavou (potrvá do konce října, otevřena kromě pondělí od 9 do 18 hodin), ale i s prací restaurátorských ateliérů, možnostmi studia v archivu, knihovnou či informačním systémem. Hned ve vestibulu se jich ujali pracovníci archivu, kteří podávali výklad o funkci i provozu archivu. V badatelnách byl v prodeji nejen katalog právě probíhající výstavy, ale i další publikace, některé staré přes 50 let. Překvapení čekalo i v badatelně Státního oblastního archivu v Praze, kde byla připravena výstavka archiválií, takže návštěvník mohl zalistovat např. fotoalbem vagónky F. Ringhoffera z druhé pol. 70. let 19. století z dílny pražského fotografa Eckerta apod.

Největší zájem poutaly již tradičně restaurátorské dílny, kde byly připraveny praktické ukázky restaurování papírových, sfragistických a fotografických dokumentů s odborným výkladem. Poprvé se představil intranetový informační systém SÚA, sestávající z přehledu archivních fondů, systému pro prezentaci archivních pomůcek a knihovnického systému. Do konce roku by měl být k dispozici badatelům. Celkem otevřenými dveřmi archivů na pražském Chodovci prošlo kolem 800 až 1000 návštěvníků.

Státní ústřední archiv a Státní oblastní archiv se zařadily mezi pražské kulturní instituce a jejich výstavy rozhodně stojí za shlédnutí. Předpokládá se návštěvnost kolem 40 tisíc lidí. Po výstavě o panovnické a státní symbolice bude následovat v listopadu/prosinci výstava k dějinám české žurnalistiky a novinářských spolků.

A ještě dodatek: katalogy výstav SÚA - té letošní i loňské "Poklady Státního ústředního archivu v Praze. Český a československý stát v dokumentech 1158-1990" - jsou oceňovány jako pomůcka pro výuku dějin našich zemí a rozhodně by neměly chybět v žádné knihovně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUNT, Miroslav. Symboly české státnosti k vidění na výstavě v SÚA. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-11131. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11131

automaticky generované reklamy
registration login password