Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Světový informační průmysl v přehledu a detailu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Světový informační průmysl v přehledu a detailu

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
V závěru roku 1999 vyšla v nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum zajímavá a rozsáhlá publikace Rudolfa Vlasáka "Světový informační průmysl." (VLASÁK, R.: Světový informační průmysl. Praha, Karolinum 1999. 341 s.)

Publikací o počítačovém průmyslu je bezpočet a zahlcují náš trh. Publikací o informačním průmyslu, o kterém si naprostá většina lidí myslí, že je to průmysl počítačový (poučení vědí, že je to jinak), však v ucelené a přehledné úrovni bylo napsáno s ohledem na poslední 4 roky velmi málo. A právě tuto mezeru z hlediska tématu vyplňuje zmíněná publikace.

Rudolf Vlasák, který je v současnosti docentem a ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a problematikou informačního průmyslu a informační politiky se zabývá profesně i publikačně již mnoho let, rozdělil publikaci do 10 hlavních kapitol, které celé téma podrobně rozpracovávají a dávají celkový obraz problematiky ve světovém, historickém a současném kontextu (pokud je něco již trochu jinak, jen to svědčí o dynamice informačního průmyslu a měnících se informačních trzích).

Hlavní kapitoly jsou:

  • Informační průmysl
  • Nové podmínky zpřístupňování informací
  • Faktory rozvoje informační a komunikační techniky
  • Velké světové informační systémy
  • Inteligentní hradla
  • Videotexové informační služby
  • Zákon nabídky a poptávky v tvorbě a zpřístupňování databází
  • Knihovnické systémy a soudobý informační průmysl
  • Metody podpory uživatelů automatizovaných informačních systémů
  • Kompaktní disky jako alternativa velkých dialogových informačních systémů.
Graficky je publikace dobře zpracována, vybavena rejstříkem a velmi podrobným a inspirativním přehledem použité literatury, která může sloužit pro rozvíjení dalšího studia či zkoumání tématu.

Monografie má vícero skupin cílových čtenářů. Publikace je přehledným a detailním vstupem do problematiky pro toho, kdo se chce seznámit s problematikou informačního průmyslu, také oblastmi informačních a knihovnických služeb a jejich souvislostí se světem počítačových a informačních technologií. Téměř nezbytná bude pro studenty oboru informační a knihovní věda na FF UK i na jiných informačních a knihovnických školách, a je rovněž přínosná pro informační specialisty oboru, kterých se téma informačního průmyslu dotýká v jejich odborné práci, ale i pro čtenáře, kteří se chtějí v této oblasti samostatně pravidelně vzdělávat či jen jednorázově poučit.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 4 (1 hlasování)
PAPÍK, Richard. Světový informační průmysl v přehledu a detailu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11089. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11089

automaticky generované reklamy
registration login password