Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Summon - jak snadné a efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích může být (Florin Craciun)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Summon - jak snadné a efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích může být (Florin Craciun)

0 comments
Autoři: 

Florin Craciun

Florin Craciun ze společnosti Serial Solutions si připravil příspěvek o systému Summon, který by měl uživatelům nabízet mnohem rychlejší a jednodušší vyhledávání, než je u rešeršních systémů obvyklé. Summon je poměrně novým produktem, byl spuštěn v lednu 2009.

Situace v akademické sféře není profesionálním systémům příliš nakloněna. Z průzkumů mezi studenty totiž opakovaně vyplývá, že i když studenti vědí, že zdrojem spolehlivých a relevantních informací jsou především knihovny a jejich systémy, přesto jako první používají Google. Knihovní systémy jsou totiž často složité (mnoho vyhledávacích polí) a nepracuje se s nimi tak příjemně. Na řadu dotazů také knihovní systémy neumějí odpovědět, pokud nemají v databázích např. konkrétní klíčová slova nebo shodně nazvané zdroje informací. Google je na druhou stranu jednoduchý, snadný a rychlý, a proto ho lidé používají nejčastěji.

Klasické vyhledávání v databázích pracuje na bázi přímého připojování do jednotlivých bází dat, což je většinou pomalé, a navíc se tímto způsobem vrací jen omezené množství výsledků. Určitou alternativou jsou hybridní modely, které kombinují indexování a federativní vyhledávání, ale i ty jsou do jisté míry problematické. Mají složitá ovládací rozhraní, špatně pracují s relevancí a výsledky jsou navíc obvykle „zkreslené“ ve prospěch rejstříku. Výsledky z indexovaných zdrojů jsou totiž rychlé a je jich mnoho, zatímco výsledky z databází jsou klasicky pomalé a je jich méně.

Summon se tedy vydalo cestou úplné indexace. Jediné vyhledávací pole ve stylu Google tak umožňuje rychlé získání nejrelevantnějších zdrojů, ať už jsou kdekoliv v knihovních zdrojích. Rychlost i spolehlivost je tedy mnohem vyšší, podle statistik jsou pro 80 % dotazů výsledky vyhledány do jedné sekundy.

V současné době systém indexuje více než 570 milionů položek (od více než 6 000 vydavatelů), přičemž cca 70 % jsou plné texty. Mezi partnery patří například ProQuest, Gale, Springer, Web of Science, IEEE, Wiley a mnoho dalších. F. Craciun zmínil, že chybí například například Ebsco, ale to je z toho důvodu, že mají vlastní řešení. Není to ale žádný problém, protože Ebsco je také zaměřeno na přístup k informačním zdrojům a Summons má i tak cca 90 % jeho obsahu. Velikou výhodou systému jsou také velmi kvalitní metadata, na jejichž tvorbě se podílejí poskytovatelé obsahu. Často jsou také spojována metadata z různých zdrojů, aby byly záznamy v systému ještě přesnější.

(jr)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Summon - jak snadné a efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích může být (Florin Craciun). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-13478. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13478

automaticky generované reklamy