Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Studium v digitální éře (Tomáš Rain)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Studium v digitální éře (Tomáš Rain)

0 comments
Autoři: 

Tomáš Rain

Přednášející se zaměřil na srovnání dvou základních edukačních konstruktů - klasický edukační koncept a vzdělávání v digitální sféře. Na grafu ukázal model nové ekonomiky a související prvky, jako je e-prostor a e-čas. Objevuje se nový pojem Web Life Style - život ve dvojím světě - světě bitů a atomů. Nabízí se zcela nový učební styl oproti klasickému. T. Rain následně představil podrobnou komparaci obou konceptů za pomocí těchto srovnávacích hledisek: matérie versus analýza, vyučovací metody, forma výuky, osobní kontakt učitele a žáka, řízení studia, požadavky trhu práce, význam vysvědčení a certifikace.

Na podnět z pléna k otázce certifikátů (firmy požadují od absolventů konkrétní dovednosti a uvítaly by "komerční" certifikáty, což vyučující na VŠ jako prioritu nevidi) T. Rain konstatoval, že certifikáty by měly zajistovat firmy. Ohledně zvládnutí informačních zdrojů pedagogy mohou sehrát důležitou roli knihovny svými službami, sdílení materiálů pro výuku, předpřipravené tematické kurzy pro pedagogy apod.

Spoluautorka: Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

(text konferenčního příspěvku)

(jk)

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 3)
IKAROS, redakce. Studium v digitální éře (Tomáš Rain). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-22]. urn:nbn:cz:ik-13116. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13116

automaticky generované reklamy