Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Studený seminář hudebních knihoven v Hradci Králové

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Studený seminář hudebních knihoven v Hradci Králové

0 comments

Znáte to, když se snažíte připravit všechno úplně nej..., tak se to začne pozvolna a totálně hroutit.

Tak přesně to se nám stalo v Okresní knihovně v Hradci Králové v případě semináře hudebních knihoven 12.-14. 11. 2002. Havárie elektrárny Opatovice "zchladí" město a jeho náladu . Celou neděli řešíte problém, zda konat či nekonat. Knihovna sice topí, sprchy pouští teplou vodu, ale hotel je bez tepla. Řekla jsem si, že nedostatek tepla vynahradíme u nás v knihovně veškerou péčí. Pak se snažíte zjistit kolik kolegů to vzdává a nemůžete se nikam dostat, jelikož technika to také vzdala a Internet nefunguje.

Nezbývá než věřit, že knihovníci jsou lidé do nepohody, a přežijí tudíž i tento karambol. Skutečně přijíždějí vybaveni teplými svetry a ponožkami. Všichni v knihovně si přejeme, aby se seminář povedl, pod hlavičkou okresní knihovny se koná naposledy. Od 1. 1. 2003 měníme nejen název na Knihovnu města Hradce Králové (pravděpodobně), ale hlavně zřizovatele.

Je to dlouhých osm let, sice vždy s roční pauzou, kdy jsme se setkávali a řešili problémy hudebního knihovnictví od otázek zpracování klasických dokumentů přes využití nových médií až po vzdělávání pracovníků, probírali a připomínkovali autorský zákon, informační služby, ale navazovali i osobní přátelství.

Letošní program byl koncipován jednoznačně: Využití multimediálních databází v hudebních odděleních. První den odpoledne příjezd, ubytování a večer již pracovně - představení anglického notačního programu "Sibelius", který na trh dodává firma DISK Multimedia, s.r.o. Boskovice. Zástupce firmy T. Zouhar ukázal a vysvětlil, k čemu všemu tento produkt slouží. Cena je ovšem poněkud vyšší. Případní zájemci najdou bližší informace na www.disk.cz (e-mail: disk@disk.cz), příp. se mohou obrátit na L. Hrdou z hudebního oddělení OK HK (e-mail: hrda@knihovnahk.cz).

Druhý den byl program naplněn od samého rána ( přestávky na oběd, večeři, kávu) až do večera. Vše se kupodivu daří bez problémů, někdo dorazí později kvůli objížďce u Chlumce n.C. Oficiálně zahájili Z. Petrášková z Národní knihovny ČR jako spolupořadatel a ředitel Okresní knihovny J. Pěta jako hostitel. Všichni jsme s velkým zájmem očekávali prezentaci F. Vojtáška (Albertina icome Praha) databáze International Index to Music Periodicals Full Text. Vystoupení všechny přesvědčilo, že se jedná o mimořádnou plnotextovou oborovou databázi, která v knihovnách chybí. Všichni bychom její zpřístupnění uvítali, ale její cena neumožňuje, aby si ji mohly dovolit jednotlivé knihovny. Proto se sondovala možnost vytvoření konsorcia knihoven na nákup licence, díky čemuž by se cena podstatně snížila. Účastníci nemohli bez souhlasu svých ředitelů nic slibovat. F. Vojtášek nabídl všem možnost měsíčního zkušebního provozu - zájemci se mohou přihlásit přímo u něj, který přidělí přístupová hesla (e-mail: filip.vojtasek@aip.cz) . Otázka konsorcia není uzavřena, resp. odmítnuta, musí se najít vážní zájemci a hlavně osoba, která se bude starat o administrativní záležitosti. Vše ostatní, propagace, zacvičení, což by nebyl velký problém, protože databáze je uživatelsky velmi přívětivá, zajisti AiP. Stojí to opravdu za tu námahu.

Ideálním řešením by byl přístup Ministerstva kultury MK - tedy zakoupit, popř. částečně zafinancovat se spoluúčastí knihoven. Budeme se snažit - a tím prosím všechny, kteří ocení "bohatost" databáze, o nápady, jak ji do knihoven získat. Já za sebe přednesu na VV SKIP a doufám, že se nějaká cesta najde. Licence je platná vždy rok od data zaplacení.

Z. Petrášková (HO NK Praha) představila bibliografické a pramenné databáze v oblasti hudby RISM, RILM a další. Příslušné adresy na Internetu byly všem rozdány.

Prezentace I. Horové z AMU "Vzdělávání knihovníků-hudebníků" bude vystavena na webových stránkách OK HK (http://www.knihovnahk.cz - sekce Aktuality).

Hudební oddělení Městské knihovny Praha na webových stránkách představila J. Navrátilová. Všechny zajímalo, jak dalece bylo oddělení postiženo během povodní.

Referát M. Horejskové (Knihovna J. Mahena Brno) byl přečten, vzhledem k onemocnění v rodině se nemohla osobně zúčastnit.

Živý a osobitý příspěvek P. Žikavské z Právnické fakulty UKna téma Autorský zákon a knihovny zaujal všechny, vysvětlila základní pojmy, poradila, jak uzavírat licenční smlouvy, co všechno musí obsahovat, odpovídala na dotazy účastníků. Okrajově se dotkla problematiky absenčního půjčování AV dokumentů.

Pozdněodpolední účast I. Hocha z NK ČR byla posledním bodem programu. I. Hoch tlumočil zatím nejasné požadavky ochranných svazů, seznámil s seznamem kolegů, kteří zastupovat v nadcházejících jednáních dotčené knihovny. Účastníci obdrželi dotazníky, které poskytnou první ucelené informace o hudebních knihovnách, počtu poslechových míst apod.

Prezentace firem Talacko Praha a WinGra Praha byla příjemným zpestřením programu. Všichni si odnesli množství propagačních materiálu obou firem. Večerní hudební produkce a posezení se sice neslo pořád v pracovním duchu, ale mnohem neformálním a uvolněném.

Třetí den jednání byl plně v režii ČNS IAML (zprávy o hospodaření, činnosti, mezinárodní spolupráce, pracovní skupiny).

Další setkání se uskuteční opět za dva roky. Děkuji všem, kteří do "toho šli" i přes potíže se zimou. Pravidelným účastníkům, skupince "mlaďáků", jejichž humor nakonec nakazil všechny.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POTŮČKOVÁ, Helena. Studený seminář hudebních knihoven v Hradci Králové. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-11173. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11173

automaticky generované reklamy
registration login password