Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Studentská sekce konference Kniha v 21. století

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Studentská sekce konference Kniha v 21. století

0 comments

V rámci konference Kniha v 21. století proběhla 13. února 2008 již potřetí i studentská sekce, v níž dostali posluchači knihovnických oborů ze Slezské a Masarykovy univerzity šanci představit své příspěvky před kolegy a před případnými zájemci z řad návštěvníků hlavní části konferenčního jednání.

Vše se neslo díky účasti sedmi studentů spíše v komornější atmosféře, ovšem i toto může být výhodou. Méně zkušení studenti nemusí mít při vystupování tak velkou trému, otevírá se také daleko širší prostor pro diskuzi o tématech referátů po nebo i během jejich přednášení. Celá konference pak nepůsobí příliš oficiálně, ba naopak se může stát uvolněnější. I přes tyto výhody se však samozřejmě s otevřenou náručí očekává větší účast studentů pro příští podobné akce.

Jednání studentské sekce otevřel úvodním slovem Mgr. Jan Matula z pořádajícího Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK), který tuto část konference řídil. Dopolední cyklus referátů byl věnován inovativním postupům a metodám při výuce knihovnictví na vysokých školách. Zazněly zde referáty Bc. Evy Trochtové (Projekt implementace inovativních přístupů do kurikula oboru Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě) a Veroniky Rychtové (Webové stránky studentů knihovnictví) a Lucie Žídkové (Terénní projekt očima studenta), dvou studentek ÚBK.

Odpolední část byla tematicky poněkud roztříštěnější, přinesla však neméně zajímavé příspěvky. Vystoupili zde posluchači ÚBK Marek Janík (Problematika P2P), Jakub Szarec (Internet ve službách knihoven), Lukáš Burgott (České školní knihovny současnosti) a Adam Jaško (Výzkum povědomosti o polské literatuře u českých studentů, výzkum povědomosti o české literatuře u polských studentů).

Většina studentů se pak účastnila jednání dalšího programu konference Kniha v 21. století a knihovnického klubu Casanova. Studenti tak dostali příležitost vystoupit na akci, která má v Opavě už svou tradici. Jejich příspěvky budou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách univerzity.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURGOTT, Lukáš. Studentská sekce konference Kniha v 21. století. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-12747. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12747

automaticky generované reklamy
registration login password