Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje

4 comments
Rubrika: 

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha : Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.

Centrem informační vědy a profese jsou metody ukládání a vyhledávání informací, dnes zejména v elektronických zdrojích. Je proto velice záslužné, že autor přistoupil fundovaně a v širších souvislostech k tomuto tématu. Uvádí vztah mezi daty, informacemi a znalostmi. Dostupnost informací se za poslední desetiletí mnohonásobně až nepředstavitelně zvýšila. Autor dospěl k formulaci nového paradigmatu knihovnické a informační vědy.

Již v předmluvě publikace je obsažen autorův přístup k racionálnímu vyhledávání. Dále jsou uváděny otázky komunikace člověk - člověk a člověk - počítač. I typologie tohoto typu komunikace. Jsou uvedeny i příčiny nefunkčnosti, srovnání a typologie komunikace. Publikace se také zabývá modely uživatelského rozhraní, neboť aktivní role uživatele stoupá.

Jednotlivé kapitoly jsou uváděny výstižným a moudrým mottem. K atraktivnosti publikace přispívají mnohé obrazové i textové ukázky. Zajímavé je uvedení pojmu informační ekonomika spjatá s problematikou duševního vlastnictví. Je vymezen pojem znalostního managementu, funkční gramotnosti, atd. Přehledně jsou uvedena témata informační společnosti, mimo jiné i postavení knihoven v současném digitalizovaném světě.

Všechny teoretické části jsou propojeny s praktickými aplikacemi a ukázkami. Za velmi prospěšnou kapitolu pokládám uváděné formy prezentace, např. přednášky, postery … Právě pro praxi užitečná je část o kolaborativních systémech.

Těžiště publikace je v kapitolách 2 a 3 věnovaných vyhledávání v elektronických zdrojích a subjektům v procesu vyhledávání informací, producentům a informačním službám. Knížka má logickou a chronologickou strukturu. Obsahuje i výzkum v této oblasti. Jsou uvedeny databáze od bibliografických po plnotextové a možnosti jejich využívání.

Samostatná kapitola je věnována rešeršnímu procesu. Jsou zmíněny i bibliometrické a informatické metody a základní typy rešeršních strategií. U výstupů jsou definovány pojmy relevance, úplnosti a přesnosti rešerše. Poslední etapa vyhledávacího procesu je dodání dokumentu. Zde je uvedena i mezioborová část HCI (human-computer interaction) a její vztah k informační vědě. Není pominut ani syndrom přehlcení informacemi. Uživatelská rozhraní lze přizpůsobit např. oborovým skupinám uživatelů.

Autor se zabývá mimo jiné již léta výukou rychlého čtení. Je proto logické, že studuje vztah čtení elektronického textu ve srovnání s textem tištěným. Úctyhodný je také soupis literatury k tématu obsahující více než 400 pramenů.

Doc. PhDr. Richard Papík, PhD. je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhá léta vede mnoho diplomových prací, ale hlavně práce doktorandské , kde vyniká svojí invencí a představivostí. Směruje své studenty a doktorandy k budoucím informačním potřebám a novým technologiím. Má dar i znalosti reálné budoucnosti oboru. To vše zhodnotil ve své knížce. Také využil svých dlouholetých zkušeností nejen z výuky předmětů, které se váží k vyhledávání informací, ale i zkušenosti ze svých studijních a přednáškových  pobytů v zahraničí. Publikace reflektuje výzkum informační vědy, ale není odtržena od profesní praxe.

Knížka je určena širokému čtenářskému zaměření odborníků, prakticky ze všech oborů bádání a samozřejmě také studentům, a to nejen z oboru Informační studia a knihovnictví na FF UK, ale i studentům a absolventům všech vysokoškolských oborů. Dnes si nelze představit racionální odbornou práci bez znalostí uváděných v této publikaci . Autor otevřel svým pedagogickým vlivem zcela nová témata, dalo by se říci, že již dnes vytvořil z diplomantů a doktorandů vlastní vědeckou školu. Absolventi budou pracovat za odlišných podmínek nejen technických, ale i kulturních. Proto je také třeba vzdělávat je v adaptabilitě a smysluplné tvořivosti. Knížka má logickou strukturu a je napsána čtivě.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 5)
KÖNIGOVÁ, Marie. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 7 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-13737. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13737

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Neví někdo, jak moc je autorova publikace shodná s publikací "Vyhledávání informací v elektronických zdrojích: Online služby a elektronické informační zdroje" s ISBN 978-80-7399-338-2 za 899,- Kč, o které se píše na http://www.sckn.cz/ceskeknihy/html/titul.php?id=44611 ?

tak to by mě také zajímalo :) třeba knihu autor pro jistotu vydal hned dvakrát :)

Dobrý den, byl jsem kolegy upozorněn na tuto otázku pod touto recenzí, takže: v podstatě jde až na nějaké detaily, grafickou úpravu, o shodné publikace, rozdíl času ve vydání je minimální, asi 14 dnů. První publikace vyšla velmi nízkým nákladem, dá se říci vlastním nákladem, a je v podstatě dnes určena pro přátele. Druhá publikace v nakladatelství Velryba měla standardní mnohasetvýtiskový náklad a "komerční" atributy, které jsem ovšem neřešil, má jiný formát, odlišnou grafickou úpravu, a asi podstatně mnohem nižší cenu vyhledem k počtu výtisků a jiné úpravě. S prvním vydáním neřeším vůbec nic, vydání Ve Velrybě je k širšímu využití. Distribuční záležitosti jsme nechal na nakladatelství. Ano, publikace pro jistotu vyšla v podstatě dvakrát, hezký den. :-)) Děkuji za zájem. S pozdravem Richard Papík

Díky za informaci a skvělou knihu :)

Mimochodem, zvláštní, že jde na Ikaru najednou vkládat komentáře jen jako anonym, mám pocit, že dříve to šlo i normálně. Ale tak každý se může podepsat, to je fakt :)

Zdraví

Aleš Pekárek