Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi (Anna Diačiková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi (Anna Diačiková)

0 comments
Autoři: 

Anna Diačiková Anna Diačiková ze společnosti Chemosvit začala přednášku v 50' letech - V. Vernaskij, ruský fyzik, mluvil už tehdy o tom, že vznikne informační sféra, globální přístup. Pak přišli evengelisté znalostní ekonomiky a informační technologie P.Drucker a B.Gates a nevyčerpatelné výrobní faktory informací a znalostí. Střet ekonomických teorií (potažmo informačních specialistů) 2. a 3. vlny/generace ve smyslu knihy Clash of civilizations (Střet civilizací) a tímto způsobem jsme se dostali ke znalostnímu managementu, čímž se přiblížil i závěr přednášky. Ještě jsme zjistili, že žijeme v době neustálých změn, globální infrastruktury, nutnosti flexibilního přístupu, vyhodnocování externího prostředí a strategických rozhodnutí v extrémně krátkém čase a horizontu a nejpřesnějším zachycením následující části by asi byla řada klíčových slov: informační řetězec, informace - umění naložit s ní, stáváme se moudřejšími, rozhodnutí, uskutečnění, informační pracovníci ponoření do informačního prostředí, know-how, aktivní vytváření poptávky, o nás informačních specialistech - jsme stále in! Alespoň v Chemosvitu, kde patří informační odbor do headquarters (velitelství) a zajišťuje informační background (informační servis) pro core companies (klíčové společnosti) této kolosální company. A to vše, v Chemosvitu za 15 let, podobně jako motýl z housenky vyvinul v krásného létavce.

(text konferenčního příspěvku)

(rca)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi (Anna Diačiková). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2023-02-07]. urn:nbn:cz:ik-12519. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12519

automaticky generované reklamy
registration login password