Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
RYBKA, Michal. Se jmény www stránek se čile obchoduje. Lidové noviny, 23. 11. 1998, s. 20. Dostupný z: http://www.trafika.cz/ln/1998/981123/ln27930487.html>.

Voters favor digital voting. Internet World [online]. 15. 11. 1998 [cit. 1998-11-16]. Dostupný z: http://cyberatlas.internet.com/highlights/voters.html>.

Vývoj trhu online reklamy. Strategie News, 1998, roč. 3, č. 46, s. 14. Dostupný z: http://www.trafika.cz/sn/1998/981111/sn101401.html >.

Internet proti monopolu [online]. Ed. Jiří Svatoň. [S.l : s.n.], 1998 [cit. 1998-11-26]. Dostupný z http://www.bojkot.cz/vyber.html>.

Jednání o tarifikaci přístupu na Internet [online]. Praha : SPT Telecom, 1998 [cit. 1998-11-20]. Dostupný z http://www.tel.cz/>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-10490. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10490

automaticky generované reklamy
registration login password