Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

STK chce šetřit čas a nohy svých čtenářů

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

STK chce šetřit čas a nohy svých čtenářů

0 comments

INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna STK představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Jde o kvalitativně novou etapu přechodu od elektronizace katalogů a jiných sekundárních informačních pramenů k elektronizaci služeb. Základní ideou INVIK STK je umožnit vzdálenému uživateli kvalitní a rychlý přístup k informačním zdrojům a službám knihovny bez nutnosti její fyzické návštěvy.

INVIK STK se uživateli jeví jako soubor WWW stránek s příslušnými mediálními, komunikačními a technickými parametry. Touto formou STK poskytuje všem "síťovým uživatelům" standardní WWW prezentaci služeb knihovny včetně přístupu do elektronického katalogu a odkazů na další sekundární informace jak z vlastních, tak z internetovských zdrojů. Prostřednictvím INVIK STK může uživatel objednávat standardní reprografické a meziknihovní výpůjční služby. INVIK STK však kromě tohoto standardu nabízí navíc možnost stát se "virtuálním" uživatelem STK a využívat tak standardních i nadstandardních služeb knihovny v netradiční - virtuální/digitalizované podobě.

Uživatel INVIK STK

Vedle běžného uživatele (fyzické nebo právnické osoby využívající služeb knihovny na základě průkazu uživatele resp. na základě požadavku) zavádí STK novou kategorii "elektronického/virtuálního" uživatele, oprávněného využívat služeb nabízených prostřednictvím INVIK STK. Toto využití je vázano na zřízení uživatelského konta.

Uživatelské konto

Uživatelským kontem se míní heslem chráněný prostor (adresář) na WWW serveru, zřízený na základě smlouvy mezi knihovnou a uživatelem (mj. za účelem autorsko-právní ochrany dokumentů a ochrany uživatele při zpřístupnění výsledků/služeb provedených podle uživatelova požadavku), dostupný pouze po zadání přístupového hesla konkrétního uživatele. Hlavní stránka uživatelského konta obsahuje informace o aktuálním stavu finančního konta, přehled dosud poskytnutých služeb a jejich vyúčtování.

Nedílnou součástí uživatelského konta je finanční hotovost složená uživatelem a určená k úhradě poskytnutých služeb (formou předplatného). Např. cena digitálních kopií v černobílém provedení je zhruba na úrovni cen klasických papírových kopií, u barevné varianty je cena dokonce výrazně nižší v porovnání s papírovou verzí.

Základní nabídka služeb INVIK STK

Automatizovaný výpůjční systém (AVS), založený na neomezeném síťovém přístupu k elektronickému katalogu knihovny. Záznam publikace obsahuje mj. údaje o jednotlivých exemplářích včetně informace, zda je exemplář "na skladě", příp. do kdy bude vypůjčen. Systém bude dále umožňovat rezervace a propojení na reprografické služby.

Rešeršní služby využívají přístupu do bází dat na Internetu, což v kombinaci s objednávkou rešerší z lokálních bází dat na CD-ROM umožňuje zpracování velmi kvalitních rešerší podchycujících většinu dokumentů k zadanému tématu.

Meziknihovní a reprografické služby umožňují okamžitou objednávku meziknihovní výpůjčky nebo reprografické kopie z fondu STK nebo z fondů jiných knihoven na území ČR, a dále objednávku výpůjčky či kopie z fondů zahraničních knihoven a institucí.

V rámci nabídky reprografických služeb STK postupně zavede první typ elektronických digitálních služeb - digitální kopie zhotovené na žádost "elektronického" uživatele z dokumentů z fondu STK a zpřístupněné ve formě uživatelem definovaného grafického souboru na jeho uživatelském kontě.

Služby nabízené v INVIK STK se objednávají interaktivním WWW formulářem, který je součástí nabídky jednotlivých služeb.

Současná úroveň INVIK STK jako virtuální nadstavba knihovny v prostředí WWW kombinuje elektronický přístup k hmotným i virtuálním dokumentům s nabídkou různých způsobů jejich doručení uživateli. Nabídka a kvalita poskytovaných služeb vychází ze současných možností implementace nových technologií do tradičních služeb a směřuje k postupnému zavádění služeb nových.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKENDERIJA, Saša a ŠVASTOVÁ, Zuzana a HEICL, Václav. STK chce šetřit čas a nohy svých čtenářů. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 3 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-10024. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10024

automaticky generované reklamy
registration login password