Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Státní technická knihovna a Medistyl spol s r.o.: Srovnání marketingových přístupů (Jan Rylich, Tomáš Tománek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Státní technická knihovna a Medistyl spol s r.o.: Srovnání marketingových přístupů (Jan Rylich, Tomáš Tománek)

0 comments
Anglicky
English title: 
State Technical Library and Medistyl Ltd.: Comparison of marketing methods
English abstract: 
<br />
Autoři: 

Jan Rylich a Tomáš Tománek (oba z Ústavu informačních studií a knihovnictví, FF UK) se ve svém příspěvku zaměřili na porovnání marketingových metod soukromé firmy a státní instituce. Přednáška byla zajímavá už jen z toho důvodu, že klasickou PowerPointovou prezentaci střídaly hrané videosekvence ve stylu televizního zpravodajství.

Co se samotného obsahu příspěvku týče, srovnávací studie byla založena na údajích z dotazníků a následného osobního rozhovoru se zástupci STK a Medistylu. Práce se věnovala různým oblastem; jmenujme kupříkladu marketingový mix (tzv. 4P: Product, Placement, Promotion, Price), SWOT analýzu (Sthenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) a další. A ačkoliv se jejich marketingové postupy podle předpokladu liší, obecný přístup – tedy alespoň jistá míra sebepropagace – je ve své podstatě velice podobný.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Státní technická knihovna a Medistyl spol s r.o.: Srovnání marketingových přístupů (Jan Rylich, Tomáš Tománek). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2021-09-27]. urn:nbn:cz:ik-12346. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12346

automaticky generované reklamy