Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spuštění nové verze Jednotné informační brány

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Spuštění nové verze Jednotné informační brány

0 comments

Logo Jednotné informační brány (JIB)

„Sním, bdím, je to sen, totéž ráno, tentýž den, ale teď už jinde jsme, je to jiné v JIBce.“
(variace na vypravěčku v Mrazíkovi)

V pondělí 13. 8. 2007 byla spuštěna nová verze Jednotné informační brány. Máte pocit, že na adrese www.jib.cz zůstalo vše při starém? Na první pohled to tak může vypadat. Novinky této verze se neodehrávají příliš na poli grafickém či ve změně způsobu ovládání a navigace, ale spíše v duchu vylepšení stávajících nástrojů a ve snaze přiblížit se potřebám uživatelů. Byl také optimalizován kód uživatelského rozhraní, což má pozitivní vliv na dostupnost i pro uživatele se specifickými potřebami.

Stále tedy v JIB zůstává několik standardních možností pro zadání dotazu. Můžete využít Snadné hledání s předpřipravenými skupinami zdrojů, vyhledat konkrétní zdroj podle různých kritérií v části Nalézt zdroje nebo plně využít možnosti JIB pro výběr zdrojů, zadání dotazu a práci s výsledky v Profi hledání. Registrovaným uživatelům zůstávají v nové verzi JIB veškeré výhody soustředěné do Mého prostoru. Co se tedy vlastně změnilo?

Na první novinku, kterou bychom vám chtěli stručně představit, narazíte při prohlížení nalezených záznamů. Jedná se o klastry a fasety, které vám pomohou zpřehlednit nalezené záznamy jejich rozřazením do různých skupin. JIB vytváří klastry (Témata) automaticky na základě nalezených vztahů a podobností v záznamech. Uživatelům se vždy nabídnou základní klastry s možností zobrazení podrobnější podskupiny. Fasety využívají vybraná pole v záznamu k vytvoření několika filtrů (podle autora, roku vydání, prohledávaného zdroje a u záznamů článků i podle názvu periodika). U každého nabízeného klastru či fasety je v závorce uveden počet odpovídajících dokumentů (toto číslo se vždy odvíjí od aktuálně stažené dávky záznamů, při stažení dalších dávek se údaje v závorkách automaticky aktualizují). Klastry a fasety se zobrazují pouze při vyhledávání ve více zdrojích. Po prohlédnutí záznamů z vybrané fasety/klastru se vždy můžete jednoduše vrátit do skupiny všech nalezených záznamů. Obecně je možné říci, že fasety a klastry slouží uživatelům jako nástroj pro organizaci nalezených záznamů a snazší orientaci v nich. Nenahrazují v JIB funkci Upřesnit dotaz.

Zobrazení klastrů a faset ve sloučených výsledcích vyhledávání

Obr. 1: Zobrazení klastrů a faset ve sloučených výsledcích vyhledávání

Již v předchozí verzi jste na Info portálu JIB mohli využívat seznamy e-časopisů. Nyní přibyla v hlavní navigační liště JIB sekce Nalézt e-časopis. V rámci JIB existuje v současné době více seznamů e-časopisů. Kromě seznamu, který soustřeďuje informace o volně dostupných e-časopisech, je možné na základě dohody s knihovnami vygenerovat ze znalostní báze SFX seznamy, které obsahují nejen volně dostupné tituly, ale i licencovaná periodika odebíraná v konkrétní knihovně (pro plný přístup k licencovaným titulům je nutné seznam využívat z počítačů dané knihovny). Z tohoto důvodu jsme nemohli zvolit standardní řešení, které předpokládá existenci pouze jednoho seznamu a jeho integraci do MetaLib. Abychom mohli v JIB nabídnout konta všech knihoven, využili jsme sekci Nalézt e-časopis pro přesměrování uživatele na Info portál, kde si již může dle vlastní potřeby vybrat konkrétní seznam e-časopisů. K dosavadním možnostem vyhledávat e-časopisy podle názvu (záložka Titles), kategorií (záložka Category) nebo podle kombinace více údajů (záložka Locate) byla nově přidána upravená záložka CitationLinker, která vám umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit nabídku přidaných služeb SFX pro časopisy, případně vyhledat v těchto časopisech již konkrétní článek.

Pro registrované uživatele JIB je v seznamech e-časopisů zajímavá i možnost uložit si oblíbený titul pomocí ikony Ikona do Mého prostoru >> Mých e-časopisů. Díky úpravě grafiky seznamů e-časopisů se nyní budete snadněji orientovat. V jednotlivých seznamech e-časopisů je vždy uvedeno, zda se jedná o seznam volně dostupných časopisů nebo pro kterou knihovnu byl seznam vygenerován.

Obr. 2: Záložka Locate v seznamu volně přístupných elektronických časopisů ukazuje možnosti vyhledávání e-časopisů podle různých parametrů

Obr. 2: Záložka Locate v seznamu volně přístupných elektronických časopisů ukazuje možnosti vyhledávání e-časopisů podle různých parametrů

Jednou z dalších novinek je vyhledávací okénko JIB, které si mohou správci webových sídel různých institucí (knihoven, škol atp.) přidat na domovské stránky. Vyhledávací okénko je malá komponenta s jednoduchým formulářovým polem, kam mohou uživatelé zapisovat své dotazy a odesílat je do JIB. Smyslem vyhledávacího okénka JIB je to, aby vaši uživatelé mohli jednoduchým způsobem vyhledávat ve fondu ostatních knihoven, které jsou prohledatelné v JIB, čímž se výrazně rozšíří možnost nalézt hledané dokumenty, i když je vaše knihovna přímo nevlastní. Uživatelé nemusejí ze stránek knihovny odcházet, ale veškerý servis budou mít na jednom místě. Po vyplnění hledaného klíčového slova a odeslání dotazu uživatelé za okamžik v novém okně získají seznam publikací a článků, které lze získat ve vybraných zdrojích JIB. V jakých? V těch, které si vyberete!

<form method="get" action="http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/firefox/deeplink" name="jib" target="_blank">
<div style="width: 158px; height: 151px; text-align:left">
<img src="http://info.jib.cz/obrazky/hledej.gif" usemap="#mapa" border="0">
<input size="15" name="dotaz" style="width:128px; height:20px; position:relative; top:-58px;
right:-15px; border:0px" type="text">
<input name="sada" value="windows-1250" type="hidden">
</div>
</form>
<map name="mapa">
<area shape="rect" alt="hledej" coords="20,121,137,139" href="javascript:document.jib.submit();">
</map>

Každý zájemce o vyhledávací okénko může požádat o vytvoření vlastní konfigurace s nastavením znakové sady a zdrojů, ve kterých má vyhledávání probíhat. Případně se může spokojit s předvybranou sadou zdrojů. Okénko se do stránek přidává pouhým vložením krátkého HTML kódu – ten spolu s dalšími informacemi naleznete na http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/vyhledavaci-okenko-jib/navod.

Tolik k novinkám v JIB. Náš článek jsme si dovolili začít v lehce rozverném duchu, stať byla ryze seriózní (a můžete nám věřit, že to tak skutečně je) a závěr si dovolíme opět věnovat nostalgické vzpomínce na Mrazíka.


„Váňo, Váňo, Ivánku,
nikam už nepospíchej,
proklouzni k nám za branku (JIB),
na mé (vyhledávací) okno zaťukej!“

Poznámka: Ukázky textů z filmu Mrazík byly přebrány ze stránky: Mrazík [online]. [cit. 2007-08-30]. Dostupný z WWW:<http://filmovezvuky.fdb.cz/mrazik/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POKORNÝ, Jan a LEDÍNSKÝ, Martin a KOŠŤÁLOVÁ, Karolína a Nemeškalová a Hana. Spuštění nové verze Jednotné informační brány. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 9 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12601. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12601

automaticky generované reklamy
registration login password