Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SpringerLink 2010 (Focko van Berckelaer)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

SpringerLink 2010 (Focko van Berckelaer)

0 comments
Autoři: 

Focko van Berckelaer

Příspěvek "SpringerLink 2010" si připravili Focko Robbert van Berckelaer spolu s Elwinem Gardeurem. F. R. van Berckelaer představil nové rozhraní digitální knihovny SpringerLink. Rozhraní je možné přizpůsobit dané předplatitelské organizaci (branding). V digitální knihovně je možné využít prohlížení (např. podle předmětových oblastí či názvu publikací). Obsah je možné filtrovat i podle toho, zda se jedná o články s otevřeným přístupem či nikoliv. Řada údajů o jednotlivých článcích je dostupná i bez předplatného. Pokud se týká knih, přednášející zmínil, že program pro e-knihy byl spuštěn v roce 2007, v roce 2009 byly měsíčně staženy téměř čtyři miliony kapitol. Ukázalo se, že na rozdíl od časopiseckých článků nehraje u knih významnou roli rok vydání publikace. E-knihy dostupné v rámci knihovny SpringerLink jsou kompatibilní s mobilními čtečkami e-knih (do čtečky je obsah možné stáhnout ve formátu PDF). Firma Springer nepoužívá DRM (Digital Rights Management). Springer nabízí dvanáct předmětových sbírek, vždy podle jednotlivých let. Jakmile si knihovna koupí danou sbírku, stává se vlastníkem dokumentů. V současné době Springer nabízí přibližně 35 000 knih.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. SpringerLink 2010 (Focko van Berckelaer). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-05-20]. urn:nbn:cz:ik-13436. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13436

automaticky generované reklamy