Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správa a archivace audiovizuálního materiálu (Bohuš Získal)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Správa a archivace audiovizuálního materiálu (Bohuš Získal)

0 comments
Autoři: 

Bohuš Získal

Úvodem příspěvku B. Získal připomněl technologické skoky v posledních letech, kdy uživatel už zůstává trochu stranou a málokdy při běžném uživatelském chování musí řešit technologické speciality. Informační objekt s sebou nese svůj kontext, což se pak vztahuje k jeho využívání. Přednášející zmínil systém popisných metadat - doprovodných informací objektu důležitých např. při archivaci nebo recyklaci. Významné jsou standardy pro metadata, formáty, distribuci. Správci dat musí řešit otázku formátu prakticky kontinuálně, aby archivace dat byla efektivni. Co musí sledovat běžný uživatel? Ideální pro něho by byl přístup z jednoho místa, ačkoli jsou data uložená v různých formátech.

(text konferenčního příspěvku)

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Správa a archivace audiovizuálního materiálu (Bohuš Získal). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13122. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13122

automaticky generované reklamy
registration login password