Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soud dal odpůrcům Microsoftu za pravdu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Soud dal odpůrcům Microsoftu za pravdu

0 comments
Autoři: 
V prosinci minulého roku jsem psal o Microsoftu (MS) a jeho obchodních praktikách. Od té doby se stav věcí významně změnil a v tomto příspěvku se podíváme v čem konkrétně a jak.

Dne 5. prosince proběhlo soudní stání MS vs. Ministerstvo spravedlnosti USA. Soudce po předložení argumentů obou stran odešel ze soudní síně s tím, že věc přijal k posouzení. To se stalo poté, co zástupce MS přednesl nesmyslné argumenty.

11. prosince soudce vydal předběžné opatření o tom, že MS, cituji News on Net, "nesmí podmiňovat licence na prodej Windows či jakéhokoliv svého operačního systému povinným instalováním a přednostním nabízením Internet Explorer (IE) ze strany distributorů a prodejců Windows". Kvůli sporným otázkám povolal experta, který má do května 1998 vypracovat zprávu.

Následně se MS snažil "vyhovět" požadavkům Ministerstva spravedlnosti. Nabídnout výrobcům počítačů a distributorům software verzi Windows 95 bez instalovaného IE. Udělal to následujícím způsobem.

Uvedl na trh tři verze Windows. První obsahovala IE, tudíž se nelišila od té předchozí. Druhá verze byla funkční bez IE, ale s tím, že na ní nebude fungovat řada programů, např. Lotus Notes, tedy v důsledku ji za funkční nemůžeme považovat. Poslední verze byla zcela nefunkční, čímž chtěl MS potvrdit svůj názor, že Windows se IE neobejdou. To není zdaleka pravda: sám jsem měl na počítači s Windows 95 nainstalován IE a poté, co jsem ho odstranil, Windows pracovaly správně.

Ministerstvo spravedlnosti označilo tento postup za pohrdání soudem. Během toho se MS obrátil k odvolacímu soudu proti rozsudku. Potom se rozpoutala technická diskuse o tom, kdo má pravdu. Ukázalo se v ní, že ne ve všem, co MS tvrdí, má pravdu. Odvolací soud stížnost MS přijal a rozhodl, že po vyjádření obou stran (do 9. března) se bude konat odvolací řízení.

Zhruba okolo 10. ledna nastal zlom v chování MS (alespoň navenek). Poté, co se veřejné mínění takřka jednoznačně postavilo za soudce, tj. proti MS, začala společnost prohlašovat, že bude respektovat verdikt soudu.

Poslední zprávy z 22. ledna hovoří o tom, že MS splní podmínky, které mu klade předběžné opatření a bude dodávat plně funkční verzi Windows bez instalovaného IE. Pak se tedy budou moci výrobci a distributoři počítačů rozhodnout, který prohlížeč budou instalovat na dodávané počítače.

Co bude dál, uvidíme. Jenom můžeme doufat, že se podaří omezit monopol MS tak, aby to neškodilo celému počítačovému průmyslu. Monopoly jak známo, navíc monopoly, které nejsou regulovány, nepůsobí vůbec blahodárně na rozvoj jakékoliv oblasti lidského konání.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Soud dal odpůrcům Microsoftu za pravdu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 2 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10152. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10152

automaticky generované reklamy
registration login password