Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Současný stav evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Současný stav evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR

1 comments

Vzhledem k poměrně velkému počtu instruktážních setkání na úrovni místních, oblastních, regionálních i specificky oborových se téměř bez problémů zatím přihlásilo 1 588 knihoven z celé České republiky. A to konkrétně knihovny krajské (10), městské (280), soudní (1), archivní (1), galerijní (2), muzejní (11), ústavů Akademie věd ČR (4), státního podniku České pošty, nemocnic (15), škol (5+2 univerzitní), ústavů památkové péče (2) a hlavně knihovny obecní (kolem 1250). Pro srovnání uvádím přibližný počet všech existujících knihoven-právnických osob, který čítá kolem 7000.

Pro zaevidované knihovny platí zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který je důležitý hned v několika bodech: 1/ povinnost poskytovat veřejné knihovnické a informační služby a zajistit rovný přístup všem, 2/ možnost zapojit se do grantového řízení (viz níže) na MK ČR, 3/ provádění revize knihovního fondu podle příslušného počtu knižních dokumentů, 4/ spolupráce s Národní knihovnou ČR v rámci zastupování při jednání s kolektivními správci autorských práv.

Grantové řízení na rok 2003, které je bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů zápisu do evidence, bude vyhlášeno na MK ČR do 31. 10. 2002 a na příslušných webových stránkách budou k dispozici formuláře žádostí. Možnost zúčastění je limitována 10. lednem 2003 a podmíněna již zmíněným zápisem do evidence.

Pro případné dotazy z oblasti evidence knihoven a grantového programu VISK 3 můžete kontaktovat Blanku Čermákovou na tel. č. 257 085 219 či e-mailem: blanka.cermakova@mkcr.cz.

Hodnocení: 
Průměr: 2.8 (hlasů: 13)
ČERMÁKOVÁ, Blanka. Současný stav evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11146. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11146

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Velice se přimlouvám za zveřejnění seznamu zaregistrovaných knihoven, abychom mohli adresně upozornit opozdilce z našeho regionu.
Děkuji Vám a srdečně zdravím.
Marie Pillveinová
Husova knihovna v Říčanech

registration login password