Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Smernica IFLA pre služby verejných knižníc – slovenské vydanie

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Smernica IFLA pre služby verejných knižníc – slovenské vydanie

0 comments

Jednou z najvýznamnejších udalostí Sekcie IFLA pre verejné knižnice počas Svetového knihovníckeho kongresu a 76. výročnej konferencie IFLA 2010 vo švédskom Göteborgu bolo slávnostné uvedenie druhého, úplne prepracovaného vydania Smernice IFLA pre služby verejných knižníc, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. augusta 2010 počas odborného bloku konferencie Publikácie IFLA.

Na prepracované vydanie pôvodnej smernice z roku 2001 čakala knihovnícka verejnosť dlhých desať rokov. Za ten čas sa v oblasti informačných technológií udiali revolučné zmeny, ktoré výrazne ovplyvnili potrebu zmien vo všetkých typoch knižníc, najmä však vo verejných knižniciach. Verejné knižnice sú nielen najpočetnejším typom knižníc na svete, ale svojimi službami sú zo všetkých typov knižníc najbližšie k občanom a k miestnej komunite v mieste svojho pôsobenia, čím sú nesmierne významné pre celú spoločnosť. Moderné verejné knižnice v krásnych a účelných budovách knižníc by mali byť samozrejmosťou a pýchou každého štátu, každého mesta a každej obce. V skutočnosti však ešte stále existujú krajiny, ktoré nemajú dostatočne kvalitné a vybavené verejné knižnice, no dopady súčasnej ekonomickej krízy pociťujú už aj verejné knižnice vo vyspelých krajinách sveta.

Predkladaná nová Smernica IFLA pre služby verejných knižníc je preto dôležitým dokumentom pre verejné knižnice vo všetkých krajinách bez rozdielu. Smernica IFLA pre služby verejných knižníc je revolučná nielen tým, že vznikla v dobe obrovských zmien v oblasti informačných technológií, ale aj svojou novou terminológiou. Po poslednom vydaní smernice si knihovníci a informační špecialisti na celom svete a vo všetkých jazykoch budú musieť zvyknúť na novú podobu označenia pre „používateľa knižnice“, ktorý sa v knihovníckej terminológii začína meniť na „zákazníka knižnice“.

V Smernici IFLA pre služby verejných knižníc z roku 2010 pribudla nová samostatná kapitola Marketing verejných knižníc, ktorá je indikátorom akútnej potreby, aby sa verejné knižnice naučili presadzovať svoje záujmy profesionálnym a sebavedomým spôsobom, rovnocenne ako iné nekomerčné či komerčné inštitúcie. Aj z tohto dôvodu je „používateľ knižnice“ odteraz „zákazníkom knižnice“. Smernica IFLA pre služby verejných knižníc je zásadným dokumentom nielen pre riaditeľov a pracovníkov verejných knižníc, ale aj pre ich zriaďovateľov, ktorým by malo a musí záležať na kvalite knižníc, za ktoré sú zodpovední pred miestnou komunitou i pred celou spoločnosťou.

Spolok slovenských knihovníkov, ktorý zastupuje záujmy slovenského knihovníctva v Medzinárodnej federácii knižničných asociácií a inštitúcií IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), s potešením predkladá slovenskej knihovníckej odbornej verejnosti druhé, úplne prepracované vydanie Smernice IFLA pre služby verejných knižníc v slovenskom preklade. Prílohami slovenského vydania predkladanej smernice IFLA sú najdôležitejšie manifesty a vyhlásenia IFLA a IFLA/UNESCO o význame knižníc a knižničných služieb, na ktoré sa pracovníci a riaditelia knižníc môžu odvolávať.

Pre slovenských knihovníkov bude určite nemenej revolučná aj informácia, že slovenský preklad nového vydania Smernice IFLA pre služby verejných knižníc je druhým jazykom na svete, do ktorého bola smernica doteraz preložená. Po preklade Smernice IFLA do bulharského jazyka v roku 2011 zastáva teda slovenské knihovníctvo významné druhé miesto – striebornú priečku v rámci 150 členských krajín IFLA. V tomto kontexte však nejde len o medzinárodnú prestíž, v ktorej slovenské knihovníctvo v posledných troch rokoch vyniká vďaka prekladom už takmer tridsiatich titulov medzinárodných dokumentov IFLA do slovenského jazyka, čo nedávno vyzdvihlo ako úctyhodný vzor pre ostatné krajiny aj Ústredie IFLA v Haagu. Skutočnosť, že slovenský preklad nového vydania Smernice IFLA pre služby verejných knižníc je vôbec druhým jazykom na svete, do ktorého bola smernica doteraz preložená, znamená v prvom rade výhodu pre všetkých slovenských knihovníkov, riaditeľov a zriaïovateľov slovenských knižníc, ktorí si ju môžu nielen prečítať, ale hlavne sa na ňu odvolávať oveľa skôr ako v iných krajinách, a to len rekordný rok po jej vydaní v pôvodnom anglickom jazyku.

Verím, že časový náskok, ktorý sme získali v porovnaní s ostatnými krajinami, aktívne využijú v praxi verejných knižníc všetci, ktorí na zmysluplnú činnosť slovenských knižníc a na ich knižničné služby už majú tak veľmi cenný pozitívny vplyv. Zároveň verím, že tento časový náskok využijú aj všetci ostatní, ktorí svoj pozitívny vplyv na slovenské knižnice a na ich knižničné služby ešte doteraz neprejavili. Ak im chýbala vhodná inšpirácia, odteraz ju rozhodne môžu získať v novom prepracovanom vydaní Smernice IFLA pre služby verejných knižníc.

V mene IFLA aj v mene Spolku slovenských knihovníkov prajem všetkým verejným knižniciam nejen na Slovensku, ich riaditeľom a kolektívom pracovníkov, aby v predkladanej Smernici IFLA pre služby verejných knižníc našli kreatívne námety pre rozvoj svojich služieb, získavanie spokojných zákazníkov knižníc a najmä vhodné argumenty na presadzovanie svojich záujmov nielen u svojich zriaïovateľov, ale aj v rámci celej spoločnosti .

Celé vydanie Smernice je k dispozícii ve formátu .pdf na tomto odkaze.

IFLA - Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions) je vrcholná medzinárodná knihovnícka organizácia, ktorá bola založená v roku 1927. IFLA ako tzv. umbrella organization zastrešuje knihovnícke združenia, spolky, knižnice a informačné inštitúcie v rámci celého sveta. V súčasnosti združuje viac ako 1 700 kolektívnych členov zo 150 krajín. Táto najväčšia svetová organizácia zastupuje záujmy knižníc a informačných služieb, ako aj používateľov týchto služieb zo všetkých krajín a všetkých kontinentov. IFLA je globálnym hovorcom knihovníckej a informačnej profesie vo svete.
SSK - Spolok slovenských knihovníkov je národným asociovaným členom IFLA od roku 1969 a oficiálne zastupuje záujmy slovenského knihovníctva. Predsedníčka SSK bola v roku 2007 zvolená za členku Stáleho výboru Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií (IFLA MLAS) a v roku 2009 bola zvolená na pozíciu tajomníčky Sekcie IFLA MLAS spojenej s čestnou funkciou IFLA Officer. Ing. Silvia Stasselová bola v roku 2011 opätovne zvolená za tajomníčku Sekcie IFLA MLAS a bude zastávať funkciu IFLA Officer aj v ïalšom volebnom období 2011 – 2013.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STASSELOVÁ, Silvia. Smernica IFLA pre služby verejných knižníc – slovenské vydanie. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 7 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-13937. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13937

automaticky generované reklamy
registration login password