Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler)

0 comments
Autoři: 

Jens Gräßler

J. Gräßler z Ovid Technologies - Wolters Kluwer Medical Research přehledně shrnul aktuální situaci nástrojů pro vyhledávání, jak v odborných databázích tak pomocí search engines. Jedná se v podstatě o navigaci, která se realizuje vždy v jiných zdrojích. Do různých zdrojů se dostaneme přes různé databáze nebo zpřístupňovatele, knihovny, search engines, bibliografické databáze. Rozdělil práci uživatelů na samotné hledání a následné linkování na konkrétní informaci. Samotné hledání pak na 1) Search in Native interface, 2) Metasearch (Metalib), Federated Search (SearchSolver), IndexSearch (Google). Nástroje na vyhledávání v bibliografických databázích a search enginech Link tools, založené na specifické platformě a vedoucí k různým cílům. Odpovědi pak rozdělil na bibliografické a fulltextové. V závěru zdůraznil nové technologie a možnosti Web 2.0, který umožňuje personalizaci přístupu k informacím, využití Shibbolethu a dalších nových technologií.

(text konferenčního příspěvku)

(bs)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatele k relevantním informacím (Jens Gräßler). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12509. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12509

automaticky generované reklamy