Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seznamy norem na Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seznamy norem na Internetu

0 comments
Čtenáři se na nás často obracejí se žádostí o zprostředkování technických norem, standardů a doporučení. Bohužel jim většinou nemůžeme poskytnout primární zdroj a odkazujeme je na Český normalizační institut. Někteří uživatelé přivítají alespoň bibliografickou citaci. V tomto případě lze využít seznamy norem a doporučení, které jsou zdarma přístupné přes Internet.

Najdeme je obvykle na webovských stránkách jednotlivých národních normalizačních institucí a mezinárodních standardizačních organizací, ale i prodejců norem. Seznamy na webu bývají v průběhu roku několikrát aktualizovány, např. ISO, ČSN, mnohdy však informace o aktualizaci na webu postrádáme. V bázích norem lze zpravidla využít běžných internetovských vyhledávacích nástrojů. Většinou je možné hledat dle čísla standardu, slov z názvu a kódu ICS (International Classifications for Standards). Návštěvníci webovských stránek si mohou žádané dokumenty zpravidla objednat, pokud si přejí jejich zakoupení.

Seznamy norem zdarma přístupné přes Internet určitě pomohou informačním pracovníkům zodpovědět některé dotazy čtenářů, proto předkládám několik námi navštěvovaných webovských odkazů. Rozhodně se nejedná o vyčerpávající soupis, ale věřím, že tyto informace poslouží některým knihovníkům a informačním pracovníkům. Platnost všech uvedených bookmarků byla ověřena kromě serveru Českého normalizačního institutu dne 23. 8. 1999.


Národní normalizační instituce

ANSI - American National Standards Institute
http://web.ansi.org/public/std_info.html
http://webstore.ansi.org/ansicatalog/search.asp
http://www.nssn.org/plweb-cgi/fastweb?searchform+ansicat

Afnor - Association française de normalisation
Afnor Catalogue

http://catafnor.afnor.fr/cgi-bin/CATAFcrit.cgi?ses=0&ver=E

Beuth Verlag GmbH
Normy DIN a ISO, směrnice VDI.

http://www.beuth.de/beuth.html?Datenbanken

BSI - British Standards Institution
BSI Standards Electronic Catalogue

http://www.bsi.org.uk/bsis/search.htm

Český normalizační institut
Seznamy

http://www.csni.cz

Gosstandard of Rossia
http://www.gost.ru/

Österreichisches Normungsinstitut
ON-Datenbank

http://www.on-norm.at/cgi-bin/cgiwrap/vi05n076/db/form.cgi?language=de


Mezinárodní normalizační organizace

CENELEC - European Comittee for Electrotechnical Standardization
http://www.cenelec.be/

ETSI - European Telecommunications Standards Institute
http://www.etsi.org/

IEC - International Electrotechnical Commission
On-line Catalogue

http://www.iec.ch/catlg-e.htm

ISO - International Organization for Standardization
ISO Catalogue

http://www.iso.ch/infoe/howtou.html#Search options

ITU - International Telecommunication Union
Catalogue of ITU-T Recommendations

http://www.itu.int/search/wais/Macbeth/index.html


Seznamy norem prodejců standardů

Global Engineering Documents
Normy USA, mezinárodní a národní standardy, specifikace a technické publikace.

http://global.ihs.com/cgi-bin/litmus_test.cgi?NODE=DS

ILI
Placený přístup. Bezplatné otestování možné po registraci.
DIN, ISO, BSI, ASTM, NFPA, API, IEC, ASME atd.

http://www.ili.co.uk/

NSSN - A National Resource for Global Standards.
Approved Industry Standards, Approved International Standards, Approved U.S. Government Standards.

http://www.nssn.org/search.html

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Seznamy norem na Internetu. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-10379. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10379

automaticky generované reklamy